Skip to main content

Målgruppe: Elever på ungdomsuddannelserne og lærere på ungdomsuddannelserne.

Underviser: Lektor Hanne Sparholt Jørgensen

Tid, sted og pris:
Kurset udbydes som skolebaseret kursus og indeholder både et elevforløb og et forløb rettet mod lærerne.
Kontakt: Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk med henblik på tilrettelæggelsen af et forløb, der passer til jeres skole.

Formål: At elever og lærere i en klasse i fællesskab undersøger, hvordan eleverne kan få mere glæde, trivsel og faglighed i gymnasiet og kan handle derudfra.

 

Kursusformatet:
Kursus for en klasse og klassens lærere om faglig trivsel.
Aktionslæring for lærerne, som er baseret på lærernes fag og på kursus om faglig trivsel.


Kursusindhold og aktiviteter:                

Kurset er øvelsesbaseret og giver eleverne konkrete redskaber til at håndtere en gymnasiehverdags mange udfordringer, og redskaberne anvendes aktivt på kurset.  Elever og lærere er med til at bestemme prioriteringen af kursets indhold som bl.a. rummer øvelser på baggrund af elevernes erfaringer. Disse elementer er bl.a. opmærksomhed, faglig stolthed, fordybelse, koncentration, læringsteori, læringskultur og forskellige former for gruppearbejde.


Strukturforslag: 
Dag 1, eftermiddag: 2 timer, om kurset og teori om aktionslæring for klassens lærere.          

Dag 2, formiddag: 4 timer, hvor lærere og elever i en klasse har det øvelsesbaserede kursus

Dag 2, eftermiddag: 3 timer, hvor lærerne på baggrund af kurset med eleverne og fag arbejder i grupper med aktionsplaner, som anvendes sammen med klassen inden for en aftalt overskuelig periode.

 

Kurset kan følges op af et kursus for andre klasser og lærere eller en halv dag for alle lærere.

Sidst opdateret: 16.02.2024