Skip to main content

Dato og tid: Den 4.-5. april, 2024

Sted: Sixtus Sinatur Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart

Undervisere:
Lektor Jakob Bak-Thomsen, Høje Taastrup Gymnasium og Lektor Lis Rydahl Eilertzen, VUC Roskilde. Begge undervisere underviser ved Efteruddannelsen under Center for Gymnasieforskning og har erfaringer fra undervisningen på Teoretisk Pædagogikum.

Tilmeldinghttps://event.sdu.dk/vejlederemodul32023

 

Formål
Kurset henvender sig til alle lærere på tværs af fag, der har en særlig interesse for den teori og i de arbejdsformer, som kandidaterne bliver introduceret for og arbejder med ved teoretisk pædagogikum. Kurset henvender sig således også til vejledere, kursusledere og tilsynsførende for kandidater i pædagogikum.

Kurset sætter fokus på hvad kandidaterne arbejder med på kurserne på teoretisk pædagogikum. Kursusdeltagerne præsenteres for et bredt udpluk af aktuelle teorier fra kandidaternes kurser, hvor bl.a. mundtlighed, skriftlighed, Klafki, Biesta, interkulturel didaktik og den antropocæne epoke inddrages. Kursusdeltagerne arbejder med teorierne i udvalgte arbejdsformer, som kandidaterne også bliver introduceret for og arbejder i.   

På det grundlag vil kurset gøre det muligt for dig at være sparringspartner for din kandidats arbejde på teoretisk pædagogikum og derigennem bidrage til at skabe en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Samtidig vil kurset give dig nye vinkler, anskuelser og perspektiver til din egen undervisning, så du er i stand til at inddrage disse i din pædagogiske og didaktiske hverdagspraksis.

Kurset er således rettet mod alle, der har en særlig interesse for aktuelle teorier og et ønske om at få indsigt i kandidaternes teoretiske arbejdsområder og arbejdsformer ved teoretisk pædagogikum. 

Kursets indhold adresserer med udgangspunkt i FIMME-modellen de mangfoldige aspekter, der knytter sig til planlægning, udvikling, afvikling og evaluering af undervisning.

Indhold:

  • FORMÅL: Dannelse og elevtyper
  • INDHOLD: Fagenes identitet og det antropocæne
  • METODE: Interkulturel didaktik og mundtlighed/skriftlighed
  • MATERIALE: Læremidler
  • EVALUERING: Evalueringsformer og Evalueringskultur

Arbejdsform 
På kurset omsættes teorien til at deltagerne kan udvikle deres egen undervisning. Det sker bl.a. gennem eksemplificeringer fra praksis og øvelser knyttet til deltagernes egen undervisning. 

Sidst opdateret: 16.01.2024