Skip to main content

Dato og tid: 18-03-2024, kl. 10:00 - 16:00

Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C

Undervisere:
Anne Vibeke Vennerstrøm, uddannelseschef ved Teoretisk pædagogikum, lærebogsforfatter og tidligere gymnasielærer. Ph.d. og forfatter Kristiane Hauer.

Tilmelding: https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/kursusdetaljer.aspx?courseId=5524

 

Formål
Læsning og det at være ’en læser’ af mange forskellige typer af tekster er tidligere ikke blevet opfattet som en særlig opgave, der skal have opmærksomhed i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Men nu er læsning blevet en opgave, og den udfordres af elevernes manglende motivation for læsning og af, hvordan fx nye typer af softwareprogrammer, der bygger på kunstig intelligens,  kan hjælpe eleverne med tekstforståelse og læsning af tekster. Flere skoler indlægger derfor læsetid til lektier og frilæsning med det mål at fremme elevernes uddannelse og dannelse.

Kurset giver et forskningsbaseret og praksisrettet indblik i aktuelle udfordringer, der knytter sig til elevers læsning af forskellige teksttyper og redskaber til, hvordan man som lærer og skole kan arbejde med at opbygge og styrke en læsekultur, der stilladserer og udvikler elevernes læsning af både faglitterære og skønlitterære tekster.

 

Indhold 
Mange elever og lærere oplever, at elever er udfordret i læsning af tekster. En del af udfordringerne knytter sig til fordybelse i tekstlæsning og til forståelse af det læste. En anden udfordring knytter sig til at få læsning til at være en del de unges liv i og uden for et uddannelsessystem, hvor det at læse og at tage ejerskab over sin læsning ses som adgang til at få viden – om verden og om sig selv. På dette kursus beskæftiger vi os med, hvordan vi kan booste elevernes læseglæde, læsefordybelse og læsekultur ved at støtte deres læse- og læreprocesser i og uden for skolen. Vi kommer også ind på, hvordan lærerne kan fungere som læsende rollemodeller, og at det at læse er en kompetence på lige fod med fx skrivning og derfor er en integreret del af elevernes læring, som undervisningen og uddannelsen må medtænke. Vi ser nærmere på, hvad læsning er, og hvordan man som lærer kan maksimere udbyttet af elevernes læsning ved at arbejde med elevernes læsning individuelt og som en del af klasse- og skolekulturen.

  

Arbejdsform
Kurset veksler mellem oplæg, diskussion, konkrete og praksisnære øvelser og erfaringsudveksling.

Sidst opdateret: 16.01.2024