Skip to main content

Gør dine elever i stand til at anvende deres viden om AP i andre fag, og giv samtidig sprog- og danskundervisningen på din skole et løft.

Målgruppe: Undervisere i almen sprogforståelse, dansk, engelsk og andet fremmedsprog på alle ungdomsuddannelser, som trænger til inspiration til fornyelse af sprogundervisningen – enten som enkeltperson, som faggruppe eller som skole.

Undervisere: Lektor Maren Aarup Schjørring, Ordrup Gymnasium og SDU, og lektor Ellen Rønhede Hansen, Ordrup Gymnasium

Tid, sted og pris: Kurset udbydes som skolebaseret kursus. For nærmere aftale kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

Formål:
Dette kursus drejer sig om, hvordan man i praksis kan arbejde med det funktionelle sprogsyn i undervisningen, sådan som det anbefales i den nye AP-læreplan. Ikke bare i AP-forløbet, men også efterfølgende i dansk, engelsk og 2. fremmedsprog hvor kompetencerne fra AP er vigtige at løfte videre.

Kurset har fokus på, hvordan man gør eleverne bevidste om, hvilken funktion og virkning grammatikken har på en tekst eller andet materiale. Hvordan kan grammatikken og det sproglige udtryk bruges til at få en dybere forståelse for det materiale, man arbejder med? Fx i forhold til effekten af særlige ordklasser, ordvalget eller sætningsstrukturen i en tekst.

Kurset giver altså ny inspiration til at arbejde med tekstlæsning i dansk og engelsk på en anden måde, hvor elevernes sproglige viden fra almen sprogforståelse understøtter de indholdsmæssige pointer. I andet fremmedsprog vil kurset inspirere til at udnytte elevernes viden fra almen sprogforståelse mere direkte i fremmedsprogene ved bl.a. at knytte grammatik og tekstlæsning tættere sammen.

Indhold:
Med udgangspunkt i undervisernes bog Grammatiknøglen giver kurset konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde med sprog, så eleverne opnår en sproglig viden, der kan bruges i praksis, også ift. sproglig analyse af tekster. På kurset vil man som kursist få:

  • Ny inspiration til at arbejde med tekster, sprogligt output og grammatik, så eleverne bliver bevidste om, hvad sprog kan
  • Redskaber til at styrke samarbejdet mellem almen sprogforståelse, dansk, engelsk og 2. fremmedsprog
  • Viden om, hvordan man aktivt udnytter elevernes viden fra almen sprogforståelse i det videre arbejde i dansk, engelsk og 2. fremmedsprog
  • Konkrete eksempler på øvelser, der styrker elevernes fornemmelse for forskelle og ligheder mellem sprog

Arbejdsform:
Kurset er opbygget som en workshop med præsentationer af, hvad funktionel grammatik er, og hands-on-øvelser, hvor deltagerne får mulighed med at arbejde med funktionel grammatik praksis i forhold til egne elever og fag.

Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 13.10.2023