Skip to main content

Hvordan kan man ved hjælp af aktionslæring udvikle sin egen og sin musikskoles pædagogiske praksis?

Tid, sted pris:

Kurset udbydes som skolebaseret kursus for grupper af musikskolens lærere.
Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: 
anneb@sdu.dk. Prisen afhænger af størrelsen på gruppen.

Omfang: En dag 9 - 16
(alternativt to halve dage med ca. en måneds mellemrum)

Formål:
Aktionslæringsmetoden er en systematiseret metode, der understøtter pædagogisk udvikling hos såvel den enkelte underviser som en musikskoles arbejde med pædagogisk udvikling.
Det er muligt at vælge bestemte temaer fx klasseledelse og relationsarbejde eller at tage udgangspunkt i de enkelte underviseres ønsker.

Indhold:

Kurset indeholder en introduktion til arbejdet med aktionslæring og en række øvelser, der tilsammen giver deltagerne et godt grundlag for at gå i gang med aktionslæring og efterfølgende, ved hjælp af feedbacksamtaler i par eller grupper, udvikle deres undervisning. Det er derfor samtidig en introduktion til metoder og teorier, der kan understøtte den pædagogiske praksis.
Kurset har fokus på, hvad man kunne ønske at udvikle eller ændre i sin praksis, og dermed hvilken aktion man gerne vil arbejde med. Aktionerne kan fx være:

- Hvordan begynder jeg en holdtime for 5.a i klarinet, så der er rimelig ro og fokus på instrumenthåndteringen?

- Hvordan kan jeg give eleverne motivation til at øve derhjemme, så de udvikler deres musikalske formåen?

Arbejdsformer: Aktionerne udvikles og diskuteres med kollegerne i en peerfeedbackstruktur. På kurset vil der være både fælles oplæg, pararbejde og gruppearbejde.

Undervisere: Christina Øbo Andersen og Gunvor Severinsen, begge undervisere på uddannelsen Teoretisk pædagogikum for musikskolelærere

Sidst opdateret: 10.04.2024