Skip to main content
DA / EN
Forskningsartikel

I hvis lomme?

Hvordan balancerer små danske patientforeninger deres legitimitet, repræsentation og afhængighed, når de samarbejder med den offentlige sektors medicinske forskere og sundhedsindustrien?

Af: Charlotte Bredahl Jacobsen, Dorthe Brogård Kristensen og Birgitte Bruun

Det er almindeligt accepteret i Danmark, at komplekse samfundsmæssige udfordringer kan løses, hvis private aktører, ngo’ere og de offentlige myndigheder arbejder sammen. Denne artikel tager udgangspunkt i et projekt, som har til formål at etablere et samarbejdende netværk mellem forskere, patientforeninger og sundhedsindustrien med henblik på at stimulere væksten indenfor forskning og udvikling.

Vi analyserer projektet med fokus på, hvad der er på spil for patientforeningerne i sådan et samarbejde. Hvilke relationer opstår der, når patientorganisationerne netværker med forskere og sundhedssektoren som patientens stedfortræder, og hvordan balancerer de deres legitimitet, repræsentation og uafhængighed i sådanne samarbejder?

Læs hele artiklen her:
https://link.springer.com/article/10.1057/s41292-023-00305-y


Redaktionen afsluttet: 06.09.2023