Skip to main content

Implementering af digitale teknologier i sundhedsvæsenet kan medføre innovation i form af nye eller ændrede processer, produkter og services, der skaber værdi for både de sundhedsprofessionelle, patienterne og deres pårørende.

I denne forandringsproces kan et fokus på innovationsledelse bidrage til, at implementering af digitale løsninger fører til både effektivisering og forbedring af kvaliteten i sundhedsvæsenets ydelser.

Innovationsledelse kan desuden være en inspirator for nyskabelse og vilje til forandring og på den måde bidrage til at forbedre mulighederne for at realisere det potentiale for at skabe værdi, som implementeringen af digital teknologi rummer.

 

Forsiden

 

Sidst opdateret: 22.02.2023