Skip to main content

Interkulturelt mentorskab: en kernepraksis indenfor HR

Talent Mentorskab er en  kernepraksis indenfor HR, når man vil styrke videnoverførsel. I dag foregår det i stigende grad i en international kontekst med personer fra forskellige kulturer. Her skal man for det første være opmærksom på, hvor vigtig en rolle kultur –  såvel de udsendte med- arbejderes som de lokaltan-sattes – spiller for mentor- skabets succes. 
For det andet, at mange  multinationale virksomheders mentorprogrammer ude- lukkende har fokus på de  traditionelle internationalt  ansatte medarbejdere (expats), som kommer fra  hovedkvarteret til en afdeling  i et andet land. Men hvis  mentorskabet udvides til også at inddrage de lokaltansatte medarbejdere, kan det guide den professionelle udvikling hos begge parter – og  bidrage til ny viden om  multinational videnledelse  og organisationsudvikling.

Læs hele artiklen her.

Artiklen er baseret på denne forskningsartikel: van Bakel, M., Vaiman, V., Vance, C. M., & Haslberger, A. (2021). Broadening international mentoring: contexts and dynamics of expatriate and HCN intercultural mentoring. Journal of Global Mobility, 10(1), 14-35.

Læs forskningsartiklen her.

Sidst opdateret: 06.03.2024