Skip to main content
DA / EN

Fagråd

Som studerende er man automatisk medlem af fagrådet. Fagrådsformanden er den daglige leder af Fagrådet. Én gang årligt er der ordinær generalforsamling, hvor der vælges en fagrådsformand samt studenterrepræsentanter til udvalgene på Biologisk Institut.

Fagrådsformanden indkalder repræsentanter for hver årgang til 2-3 møder per semester. Hvis man har ting som man ønsker drøftet på møderne, kan man sende en mail til fagrådsformanden eller tage kontakt til sin årgangsrepræsentant. Årgangsrepræsentanterne vil også jævnligt spørge på årgangen, om der noget som skal tages op til diskussion.

Fagrådsformanden har desuden ansvaret for studenterrummet og varetager kommunikationen mellem Biologisk Institut og de studerende m.m.

Fagrådsformanden kan også kontaktes, hvis man har idéer til forbedring af de studerendes forhold.

  

          


Fagrådsformand

Casper Hamkens Fisker
E-mail: cafis19@student.sdu.dk


Sidst opdateret: 29.08.2023