Skip to main content

Aftagerpanelet for Tysk

Formål

Aftagerpanelet skal overordnet set fungere som et netværks- og dialogskabende forum mellem tyskuddannelsen og aftagerne med henblik på at bygge bro mellem universitetet og arbejdsmarkedet og at sikre og udvikle uddannelsernes relevans og kvalitet. Panelet høres i forbindelse med nye eller større ændringer af eksisterende studieordninger eller planlægning af nye tyskfarvede uddannelseselementer, der måtte blive hjemmehørende under Studienævn for Tysk og Spansk. Panelet kan bidrage med aftagerudtalelser, for eksempel om studieordninger, ansøgninger om nyakkrediteringer og andre anbefalinger. Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner samt af deltagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for området af særlig interesse for humanistiske kandidater.

Aftagerpanelet kan således bidrage til:

  • diskutere forskellige studiemæssige tiltag
  • medvirke til at dimittenderne og deres kompetencer profileres i forhold til relevante aftagere
  • medvirke til at udvikle og vedligeholde fagelementer, som sigter mod at styrke den studerendes kendskab til et relevant job- og arbejdsmarked
  • sikre, at studiet er opmærksom på uddannelsernes samfundsmæssige relevans
  • sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger , herunder i erhvervslivet
  • udfordre fakultetets og uddannelsernes struktur og kultur

Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner samt af deltagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlige interesse for humanistiske kandidater.

Uddannelser

Aftagerpanelet dækker pr. 1. december 2022

  • Bacheloruddannelse i Tysk
  • 2-faglig Kandidatuddannelse i Tysk
  • Bachelor Sidefag i Tysk
  • Kandidat Sidefag i Tysk
Navn
Arbejdssted, stilling
E-mail
 Søren Christensen (formand)
 Thisted Gymnasium, Rektor
sch@thisted-gymnasium.dk
 Kamille Smed Kristensen
 ITW, HR Business partner
 ksk@itwnordic.com
 Bente Hansen
 Gymnasielærer, Allerød Gymnasium
 Bente.hansen@post.tele.dk
 Vibeke Højby Marxen
 Lektor, Vestfyns Gymnasium
 VH@vestfyns-gym.dk
 Lasse Rahn
 UC Lillebælt
 Lara2@ucl.dk
 Moritz Schramm
 SDU, lektor
mosch@sdu.dk
 Alexandra Holsting
 SDU, lektor
 aho@sdu.dk
 Emilie Jørgine Linnet
 Bachelorstuderende  emili20@student.sdu.dk
 Christoffer Kiilerich Jakobsen
 Kandidatstuderende  chjak16@student.sdu.dk
Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner samt af deltagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlig interesse for humanistiske kandidater.

Aftagerpanelet består af ca. 5 aftagerrepræsentanter/alumner, 2 VIP'ere samt 2 studerende. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Sammensætning fremgår af særskilt oversigt.

Der afholdes mindst 1 møde pr semester, der kan være tale om både online som fysiske møder. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Ovenstående kommissorium er godkendt af:
Aftagerpanelet - 6. december 2022
Studienævn for Dansk, Tysk og Spansk - 14. december 2022
Prodekanen - 6. januar 2023

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 06.06.2023