Skip to main content

Strategiske udfordringer

Arbejdet i SDU Digital præges naturligvis af SDUs forretningsstrategi samt forandringerne i det omliggende samfund.

SDU er kendetegnet ved

 • Regional tilstedeværelse i 6 campusbyer: Odense, Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse og København (flere på vej)
 • Internationalt udsyn og samarbejde
 •  Stærk tværfaglighed
 • FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er omdrejningspunkt for universitetets udvikling. 

Forandringer i samfundet, der påvirker digitaliseringen af SDU

 •  Mindre ungdomsårgange, hvilket betyder faldende rekrutteringsgrundlag for uddannelserne
 • Arbejdsmarked i forandring – nye kompetencer efterspørges – øget behov for livslang læring
 • Nationale økonomi post-corona
 • Eksponentiel digital udvikling – de digitale teknologier forandrer universitetssektoren, bl.a. ved: 
  -  at uddannelser bliver tilgængelig online på tværs af regioner og lande, hvilket øger den internationale konkurrence på uddannelsesmarkedet, også fra private kommercielle aktører, og skaber efterspørgsel efter mere fleksible og modulært opbyggede uddannelser, der anerkendes på tværs af universiteter og lande.
  -  at der er behov for at kunne anvende de digitale muligheder og teknologier til at optimere og effektivisere det bestående, samtidig med at vi anvender dem til at udforske nye muligheder for at transformere organisationen.

Som universitet stiller det os over for en dobbelt udfordring

 •  Dels er der behov for, at SDU’s uddannelser, forskning og vidensamarbejde fortsat leverer nye og afgørende bidrag til den digitale omstilling i Danmark og verden. 
 • Dels skal vi tage vores egen medicin – som universitet skal vi omstille os selv, vores måde at uddanne, forske og samarbejde på til en digital virkelighed.

Sidst opdateret: 01.06.2023