Skip to main content

Strategiske udfordringer

Arbejdet i SDU Digital præges naturligvis af SDUs forretningsstrategi samt forandringerne i det omliggende samfund.

SDU er kendetegnet ved

  • at skabe værdi for og med samfundet
  • at forme fremtiden gennem høj kvalitet, talentfulde mennesker og fremragende miljøer.

Forandringer i samfundet, der påvirker den digitale transformation af SDU

  • Mindre ungdomsårgange, hvilket betyder faldende rekrutteringsgrundlag for uddannelserne.  Unge, der er født ind i en digital verden.
  • Arbejdsmarked i forandring – nye kompetencer efterspørges – øget behov for livslang læring.
  • International inflation og forandrede nationaløkonomiske prioriteringer,  krige og  oprustning, reformivrig regering.
  • Øget privat funding af forskning.
  • Eksponentiel digital udvikling: De digitale teknologier forandrer universitetssektoren, bl.a. ved  at uddannelser bliver tilgængelig online på tværs af regioner og lande, hvilket øger den internationale konkurrence på uddannelsesmarkedet, også fra private kommercielle aktører. Det skaber efterspørgsel efter mere fleksible og modulært opbyggede uddannelser, der anerkendes på tværs af universiteter og lande.

Som universitet stiller det os over for en dobbelt udfordring

  • Dels er der behov for, at SDU’s uddannelser, forskning og vidensamarbejde fortsat leverer nye og afgørende bidrag til den digitale omstilling i Danmark og verden. 
  • Dels skal vi på universitet omstille os selv, vores måde at uddanne, forske, samarbejde og organisere os på til den digitale virkelighed.

Alt i alt betyder det, at der er behov for at kunne anvende de digitale muligheder og teknologier til at optimere og effektivisere det bestående, samtidig med at vi anvender dem til at udforske nye muligheder for at transformere organisationen.

Sidst opdateret: 08.02.2024