Skip to main content

zExpense - Rejseafregning på SDU

Indhold på denne side

  1. Information til personer, der skal have dækket rejseudgifter eller udlæg af SDU, men ikke er ansat på SDU
  2. Information til ansatte på SDU.

1. Information til personer, der skal have dækket rejseudgifter eller udlæg af SDU, men ikke er ansat på SDU.
 

1.1. Indledning

Alle SDU's rejsende og udlægshavere, der har en NemKonto, skal anvende it-systemet zExpense til afregning af rejser og udlæg. Med virkning fra den 1. oktober 2019 gælder dette også for personer, som ikke er ansat på SDU. Disse har indtil udgangen af september 2019 anvendt en papirblanket. 

 

1.2 Adgang til zExpense

Du logger på zExpense ved at indtaste www.zexpense.dk  i din browser.
 
Inden du kan logge på første gang, skal du oprettes i zExpense, hvilket sker via:

Oprettelsesskema for eksterne
Registration Form for external travellers

Når du er oprettet, modtager du en autogeneret mail med et engangspassword.

1.3 Vejledninger

I nedenstående vejledninger kan du få hjælp til at logge på systemet og til at oprette din rejse- eller udlægsafregning:

 

Når du har udfyldt afregningen sendes den elektronisk videre til medarbejderen på SDU, som du har indtastet som Godkender i punkt 3 i de to vejledninger om oprettelse af en afregning.

1.4 Spørgsmål

Spørgsmål bedes rettet til personen, som du har fået oplyst af SDU i forbindelse med indgåelsen af aftalen om, at du skal rejse eller foretage et udlæg på vegne af SDU.

2. Information til ansatte på SDU

2.1 Adgang til zExpense for ansatte på SDU

Medarbejdere hos SDU kommer på it-systemet ved at skrive "sdu.dk/rejser" eller "sdu.dk/zExpense" i browseren. Dermed kommer man direkte ind i systemet uden at skulle logge på (grundet single sign-on).

På SDU's intranet ligger mere information om zExpense.

 

2.2 Vejledninger til ansatte

I nedenstående seks vejledninger kan SDU's medarbejdere få hjælp til anvendelsen af zExpense:

 

Ændret sidst: 10/1-2022
Ansvarlig enhed: Rejsekontoret, e-mail rejser@sdu.dk

 

Ansvarlig for siden: Økonomiservice

Sidst opdateret: 10.01.2022