Regnskabsinstruks

Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes Syddansk Universitet har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, hvorunder regnskabsopgaverne varetages.

Underskrevet regnskabsinstruks med søgbare felter

Bilag 1: Universitetsloven
Bilag 2: Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v.
Bilag 3: Bekendtgørelse nr. 1272 af 12. november 2018 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
Bilag 4: Vedtægter for SDU
Bilag 5: Forretningsorden for bestyrelsen 
Bilag 6: Internt cirkulære vedr. tjenesterejser
Bilag 7: Internt cirkulære vedr. repræsentationsmiddage, receptioner og gaver 
Bilag 8: SDU's indkøbspolitik
Bilag 9: Oversigt over tegningsberettigede medarbejdere samt medarbejdere med særlige delegationsskrivelser udstedt af rektor eller universitetsdirektør
Bilag 10: Medarbejdere, der kan anvise udgifter ifølge en stillingsfuldmagt
Bilag 11: Medarbejdere, der kan foretage indberetninger til Skattestyrelsen
Bilag 12: Oversigt over SDU's kontantkasser og bankkonti 
Bilag 13: SDU's debitorprocedure
Bilag 14: Eksterne tilskudsprojekter
Appendix 14: Instructions for handling external projects
Bilag 15: Forretningsgange i HR
Bilag 16: SDU's retningslinjer for registrering af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Bilag 17: SDU's retningslinjer vedrørende registrering af IT-udstyr (anskaffelse under 100.000 kr.), der vurderes at være let omsætteligt
Bilag 18: Oversigt over legater
Bilag 19: Anvisning af posteringer foretaget i Økonomiservice

Bilag 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 og 19 ligger på universitets intranet, men kan fås ved henvendelse til regnskabschef Jens V. Kierkegaard jvk@sdu.dk,  telefon 65 50 29 11  eller til chefsekretær Gitte Thrane Christensen gith@sdu.dk, telefon 65 50 10 86.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies