Skip to main content

Studerende på SDU Slagelse samarbejder med erhvervslivet under hele deres studieforløb.

I studiestarten udfordres de nye studerende med en virksomhedscase, og på de efterfølgende semestre bliver de løbende stillet over for forskellige problemstillinger, som er hentet fra erhvervslivet. De møder erhvervsledere ved gæsteoplæg, de udvikler løsningsforslag til konkrete erhvervscases i de særlige undervisningsforløb, og de kan frivilligt deltage i udfordrende idékonkurrencer med interessante virksomheder.

SDU Slagelse-modellen bliver løbende justeret og udviklet, så den hele tiden passer til de studerendes behov.