Skip to main content

Alumneforeningen for kandidater i Statskundskab

Alumneforeningen for Kandidater i Statskundskab på SDU er et lukket, fagligt netværk med kandidater i Statskundskab, som ønsker at holde sig opdateret med den nyeste viden.

Foreningen blev stiftet den 19. november 2019 ved en stiftende generalforsamling. Læs referatet her.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer og suppleanter:

Morten Kallestrup (formand)
Iben Bonne Jensen (næstformand)
Andreas Andersen
Sune Gerts Larsen (suppleant)
Eva Fribo Nygård (suppleant)

Om foreningen

• Foreningens fokus er at skabe netværk og faglig udvikling 
• Udgangspunktet vil være to til fire faglige aktiviteter i løbet af et år
• Det er gratis at være medlem
• Medlemskab sker via tilmelding på SDU Alumnet

Foreningen skal tegnes af en bestyrelse bestående af både alumner og studiets ledelse. Bestyrelsen mødes efter behov for at planlægge aktiviteter i foreningen - både i forhold til form og indhold. Bestyrelsen består af tre medlemmer samt to suppleanter.

Har du spørgsmål til foreningen og dens formål, kan du sende en mail til alumnet@sdu.dk 

Med venlig hilsen
Kandidatuddannelsen i Statskundskab på SDU

Meld dig ind i Alumnet

Bliv en del af Alumneforeningen for kandidater i Statskundskab.

Tilmeld

Vedtægter

Læs foreningens vedtægter her.

Læs mere

Sidst opdateret: 03.03.2020