Skip to main content

Nyuddannede føler sig godt rustede til arbejdsmarkedet

SDU scorer topkarakterer i landsdækkende undersøgelse af videregående uddannelsers kvalitet

Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste arbejde”.
Det udsagn er mange nyuddannede fra SDU enige i, viser en stor undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ministeriet har bedt dimittender fra landets videregående uddannelser om blandt andet at vurdere deres uddannelses relevans på arbejdsmarkedet.
Her ligger SDU fornemt placeret med en gennemsnitlig vurdering på 4,0 på en skala fra 1 til 5.
Resultatet bliver kun overgået af Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet.

De færdiguddannede SDU’ere tilslutter sig også i høj grad, at ”der er overensstemmelse mellem det, jeg har lært på min uddannelse, og de kompetencer der efterspørges af min nuværende eller seneste arbejdsgiver”.

Vigtige kompetencer

Resultaterne begejstrer ledelsen på SDU.
— Vi bliver altid glade, når vi kan se, at vores dimittender føler sig efterspurgte og velkomne på arbejdsmarkedet med de kompetencer, de har tilegnet sig på SDU, siger rektor Henrik Dam.

Han påpeger, at det er en vigtig forpligtelse for SDU at hjælpe unge ind på uddannelser, der kan føre dem i beskæftigelse.
— Det er derfor en vigtig udfordring for os at få de mest egnede og motiverede studerende ind på de rette uddannelser. Den målsætning kommer blandt andet til udtryk ved, at vi i foråret sender et stort antal ansøgere igennem test og samtaler for at sikre det bedste match mellem uddannelse og studerende, siger Henrik Dam.

Initiativer virker

De studerendes faglige organisation på SDU nikker også genkendende til undersøgelsens resultater:

— Resultaterne viser tydeligt, at SDU formår at tilbyde uddannelser i høj kvalitet, der er relevante på arbejdsmarkedet. Vi er enormt glade for, at de initiativer, vi har arbejdet med for at knytte de studerende tættere til arbejdsmarkedet, ser ud til at virke, siger Klaus Rose, der er formand for Syddanske Studerende.
Han peger på, at initiativer, der sætter den enkelte studerende i centrum, og et øget fokus på aftagerpaneler bestående af virksomheder og organisationer, har haft en positiv effekt.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser vurdere relevansen af deres uddannelse.
I spørgeskemaundersøgelsen deltager dimittender, der er eller har været i arbejde efter at have afsluttet deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2015.
1.600 SDU-dimittender har svaret på spørgsmålene.

Uddannelseszoom - Uddannelsens relevans.docx

Redaktionen afsluttet: 03.03.2017