Skip to main content
DA / EN

UCAR - Enhed for klinisk alkoholforskning (Odense)

Enheden for Klinisk Alkoholforskning beskæftiger sig med forskning, der er relevant for den kliniske hverdag i alkoholbehandling. Målet er at bidrage til at gøre behandlingen mere effektiv, og vi samarbejder med en bred vifte af institutioner og andre i kontakt med borgere, der drikker for meget. Det er et særkende for vores forskning, at den er så praksisnær som muligt. Enheden blev grundlagt i 2013 med alkoholforskningsprogrammet RESCueH, der omfatter 5 studier. Studierne er ved at være afviklet, men er blevet integreret i alkoholbehandlingen.