Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Forskningsområder: Alkoholforstyrrelser, Demens, Skizofreni, Epidemiologi, Folkesundhed, Affektive tilstande, Selvmordsforebyggelse, Implementering, Autisme, "Høj risiko for psykose"/ forebyggelse

Enheden for Klinisk Alkoholforskning beskæftiger sig med forskning, der er relevant for den kliniske hverdag i alkoholbehandling. Målet er at bidrage til at gøre behandlingen mere effektiv, og vi samarbejder med en bred vifte af institutioner og andre i kontakt med borgere, der drikker for meget. Det er et særkende for vores forskning, at den er så praksisnær som muligt. Enheden blev grundlagt i 2013 med alkoholforskningsprogrammet RESCueH, der omfatter 5 studier. Studierne er ved at være afviklet, men er blevet integreret i alkoholbehandlingen.

Læs mere om UCAR - Enhed for klinisk alkoholforskning

 

Publikationer

Her finder du en oversigt over vores publikationer

Sidst opdateret: 01.05.2024