Menu

Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler vedrørende ph.d. forløb for institutioner og virksomheder

I forbindelse med samarbejde mellem f.eks. offentlige institutioner eller private partnere og ph.d. skolen vedrørende (sam)finansiering af  ph.d. forløb, skal der indgås en formaliseret samarbejdsaftale mellem Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d. skole og institutionen/den private partner.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d. skole er behjælpelig med udformningen af den enkelte aftale og går i dialog med hhv. den samfinansierende institution/den private partner og SDUs værtsinstitut med henblik på at sikre at aftalens indhold lever op til parternes individuelle ønsker og gældende regelsæt, dette indebærer også juridisk legalitetskontrol.  Vi hjælper med at få godkendt den endelige aftale, indhenter underskrifter og følger den enkelte aftale om den potentielle ph.d. studerende indtil indskrivning på ph.d. skolen har fundet sted.

Hvis I som institution eller virksomhed ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d. skole vedrørende ph.d. forløb for én af jeres medarbejdere, kan I kontakte Simon Kleinschmidt Salling og høre nærmere om mulighederne.

Processen

Som regel opstår ønsket om en samarbejdsaftale om et ph.d. uddannelsesforløb på baggrund af individuelle kontakter mellem forskere på et af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets institutter og repræsentanter fra enten det private erhvervsliv eller offentlige institutioner. Når denne første kontakt er etableret og mulighed for indgåelse af aftale om samarbejde vedrørende et ph.d. uddannelsesforløb skal indgås, ønsker ph.d. skolesekretariatet at blive involveret med henblik på at være behjælpelig undervejs i processen.

Når samarbejdspartnerne/samarbejdspartnerne har en navngiven kandidat, skal følges nedenstående fremgangsmåde med henblik på at indgå en ph.d. uddannelsessamarbejdsaftale og få indskrevet den pågældende kandidat på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d. skole. Bemærk, at der reelt er tale om to sideløbende processer, dvs. hhv. ansøgning om indskrivning med ekstern finansiering uden ansættelse ved Syddansk Universitet og indgåelse af samarbejdsaftalen og ph.d. uddannelsesforløb mellem den eksterne part og SDU.

1. Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d. skoles krav for indskrivning skal være opfyldt. Se nærmere om adgangskravene hér.

2. Den potentielle ph.d. studerende indsender en ansøgning om indskrivning med ekstern finansiering uden ansættelse ved Syddansk Universitet. Find krav til ansøgningen hér. I selve ansøgningen indgår bl.a. dokumentation for adgangsgivende uddannelse og en projektbeskrivelse for det påtænkte ph.d. projekt. Et fagudvalg vil foretage en vurdering af materialet og inden for en måned meddele ansøgeren, om kravene for indskrivningen er opfyldt.

3. Sideløbende assisterer ph.d. skolen den eksterne samarbejdspartner og værtsinstituttet ved SDU med at udarbejde en samarbejdsaftale, hvori projektets gennemførelse, finansiering osv. beskrives i detaljer. Samarbejdsaftalen legalitetskontrolleres af SDU RIOs jurister og tiltrædes af hhv. SDU RIO, Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d. skoleleder, Institutleder på værtsinstituttet, eventuelle vejledere på værtsinstituttet, de eksterne samarbejdspartnere og den ph.d. studerende selv.

4. Når både positiv faglig bedømmelse og samarbejdsaftale foreligger, kan indskrivning af den ph.d. studerende finde sted. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies