Skip to main content

MR-accelerator

En MR-accelerator er et apparat, der består af en MR-scanner og et strålebehandlingsapparat (accelerator). Med en MR-accelerator bliver det muligt at lave MR-scanning umiddelbart inden strålebehandling og mens strålebehandlingen foregår. Man kan derfor, hver gang man afgiver en strålebehandling med stor nøjagtighed se, hvordan en kræftknude og det normale væv er placeret i forhold til hinanden. Hvis dette ændrer sig i forhold til da man planlagde strålebehandlingen, kan man justere behandlingen, så den passer til form og position af både kræftknude og det normale væv på den enkelte dag. På de almindelige stråleapparater laves også en scanning forud for den enkelte behandling. Dette er en scanning med røntgenstråler, og kvaliteten af denne scanning er ikke helt så god man kan ikke se samme detaljer som på MR scanningen. Vi kan med denne kun justere behandlingen i forhold til kræftknudens position og er derfor nødt til at lægge en sikkerhedsmargin af en vis størrelse uden om kræftknuden for at sikre os, at kræftknuden får den rigtige stråledosis. Med den nye MR-accelerator håber vi på sigt at kunne mindske denne margin og dermed mindske det område, der får høj stråledosis. Det vil formentlig betyde færre bivirkninger for vores patienter. MR-scanningerne der vil blive foretaget forud for hver behandling kan muligvis også bruges til at se ændringer i kræftknudens væv undervejs vha. af særlige diffusionsscanninger, hvilket måske i fremtiden kan bruges til at justere stråledosis til den enkelte patient.

En behandling på en MR-accelerator foregår lidt anderledes end på en almindelig accelerator. Dels tager den længere tid (35-55 min), patienten ligger inde i et rør (som på en almindelig MR-scanner), der er meget støj fra MR-scanneren og patienten er placeret i et magnetfelt (dvs. ingen magnetiske genstande i kroppen er tilladt). I og med det er en helt ny behandlingsmodalitet, hvor relativt få patienter behandles, er det vigtigt med forskning inden for området. Det betyder:

  • Alle patienter behandles i protokol, hvor livskvalitet, bivirkninger og behandlingseffekt registreres. Vi har både lokale, nationale og internationale protokoller.
  • Nationalt forskningssamarbejde med de andre centre i Danmark.
  • Internationalt forskningssamarbejde. Vi er aktive deltagere i det internationale konsortium omkring denne maskine med deltagere fra store kliniske centre i Europa og Nordamerika samt Philips og ELEKTA.
  • Stort forsknings- og udviklingsarbejde omkring behandling af nye diagnosegrupper og MR-sekvenser inkl. Kvantitative målinger med diffusionsscanninger.
  • Vi har aktuelt 4 ph.d. projekter knyttet til MR-acceleratoren.

Sidst opdateret: 20.10.2023