Skip to main content

Uddannelse

Enheden leverer undervisning til følgende uddannelser:

Idræt og Sundhed – Bachelor

Idræt og Sundhed – Kandidat

Enheden er tovholder på og ansvarlig for undervisning på:

 • Modul 1: Mødet med Idræt og sundhed
 • Modul 3: Kultur, Bevægelse og Kamp
 • Modul 5: Bevægelsesmiljøer og Aktivitetsudvikling
 • Boldspil på underviserlinjen
 • Fitness og genoptræning
 • Fitness og træning 1
 • Idrættens praksisområder
 • Designprocesser og teknologi
 • Prejekt-projekt
 • Teamudvikling, teamcoaching og præstationsoptimering
 • Projektstyring
 • Praktikforløb
 • Idræt og Design (kandidatuddannelsen)
 • Idræt og Læring (kandidatuddannelsen)
 • Sportspsykologiske perspektiver på talent og præstation (kandidatuddannelsen)
 • Talentudvikling og elitesport (kandidatuddannelsen)
 • Sundhedskultur og Kropskultur (kandidatuddannelsen)

LET’S laver mesterlære-inspirerede forskningsgrupper med speciale og bachelorstuderende, hvor vejledning og forskningsfællesskab smelter sammen. Ambitionen er at have 10-15 specialestuderende og 10-20 bachelorprojekter gerne tilknyttet konkrete forskningsprojekter.

 

Sidst opdateret: 13.07.2023