Skip to main content
DA / EN

Sportspsykologi og Talentudvikling

I Danmark såvel som internationalt er interessen for elitesport stigende og kampen mellem nationerne intensiveret. To centrale arenaer i denne konkurrence er talentudvikling og sportspsykologi. Med intensiv forskning i disse to områder, vil PSYCH bidrage til at udvikle viden om og metoder til at skabe præstationer i verdensklasse. PSYCH forskning tager et holistisk udgangspunkt og retter opmærksomheden mod sociale relationer og deres indflydelse på atleters udvikling og resultater.

Talentudvikling er en kerneudfording i dansk sport. I Danmark er vi så få mennesker, at vi må få det maksimale ud af talentudviklingsindsatser i jagten på medaljer. Denne udfordring genspejles i andre performancedomæner som f.eks. i erhvervslivet, musikken, filmverdenen mm.

Talentforskning har traditionelt fokuseret på 1) talentidentifikation; herunder hvordan sportsorganisationer finder og udvælger de atleter, der har størst chance for at blive eliteudøvere; og 2) talentudvikling; herunder hvor tidligt atleter specialisere sig, og hvordan man bedst doserer den rette mængde træning på det rette aderstrin.

PSYCH forskning retter sig mod hele talent miljøet og spørger: Hvad kendetegner miljøer, der formår kontinuerligt at producere atleter i verdensklasse?

Sportspsykologien har som omdrejningspunkt de psykologiske processer, der er involveret i at præstere på højeste niveau. I en moderne tilgang til sportspsykologi forholder man sig til tre psykologiske niveauer:

  • Individets psykologi, der dækker over den enkelte atlets psykologiske færdigheder og karakteristika.
  • Teamets psykologi, der dækker over processerne på et givent hold, og hvordan de støtter op om eller forhindrer udvikling og præstation. Eksempler er kommunikation og rollefordeling
  • Organisationens psykologi, der dækker over hele miljøet. Centrale temaer er vinderkultur, ledelse, dialogen mellem klub, landshold og forældre, og organisatorisk stress

Således kan sportspsykologisk viden anvendes ikke bare i sport, men i de fleste præstationsdomæner, hvor mennesker skal levere store prætationer under pres.

 

Sidst opdateret: 04.12.2023