Skip to main content

Idrætsuddannelse og Innovation i Undervisning

Forskningsområdet ”Idrætsuddannelse og Innovation i Undervisning” fokuserer på en forskningsbaseret udvikling af idrætsuddannelser på universiteter og ’university college’ med henblik på at tilgodese, hvad idræt kan bidrage med i nutidens og fremtidens samfund.

Et centralt element i samfundets fortsatte udvikling er børns læring og trivsel. Denne stadigt større fokus på kroppens betydning for børn og unges faglige og personlige udvikling er et fortsat centralt tema i enhedens forskningsportfolio.

Visionen i LET’S er at være medskaber af og primære aktører inden for det idrætspædagogiske område. LET’S vil bidrage til nytænkning og udvikling af idrætsuddannelserne i Danmark. Dette gøres ved at udvikle nye kurser og kursusformer, forske i professionsperspektivet på idrætsuddannelser samt ved at udvikle værktøjer til fortsat innovation af idræts- og bevægelsespraksis i skolen.

Målene med forskningsområdet ”Idrætsuddannelse og Innovation i Undervisning” er:

  • At bidrage til viden om, hvad studerende skal lære i løbet af en idrætsuddannelse, så de opnår kompetencer til at varetage den idrætskompleksitet de møder i en travl og hektisk hverdag.
  • At bidrage til udvikling af idrætspædagogisk praksis, der tilgodeser alle målgrupper.

Udvikling af nye idrætspædagogiske praksisser afprøves med de studerende på uddannelsen ”Idræt og Sundhed”, og de studerende bidrager derigennem til udvikling af ny viden om idrætsuddannelser.

Download roll-up for "Idrætsuddannelse og Innovation i Undervisning" her

Sidst opdateret: 13.07.2023