Skip to main content
DA / EN

Forskningsprojekter

Følgende er centrale forskningsspørgsmål i enhedens arbejde:

  • Hvordan ledes og udføres innovation og forandring i idrætspraksis med særlig fokus på undervisning og læring?
  • Hvordan læres og udvikles entreprenørskabskompetencer indenfor idræt-, sundheds- og bevægelsesområdet?
  • Hvordan bliver brugeren (eleven, læreren, sportstalentet og træneren) en aktiv og medvirkende aktør i udvikling af ny praksis?
  • Hvordan udvikles en skole, hvor krop og bevægelse styrker undervisning, læring og trivsel?
  • Hvordan styrkes god praksis på idræts- og bevægelsesområdet?
  • Hvordan kan design af læring, undervisning og læremidler, der kombinerer fysisk aktivitet og læring, fungere og se ud?
  • Hvad kendetegner succesrige talentudviklingsmiljøer indenfor forskellige præstationsfelter, såsom sporten, musikken, erhvervslivet og skolesystemet?
  • Hvilke betydninger har relationer og miljøer for læring og præstation i talentudvikling?
  • Hvad kendetegner succesrige atleters karriereveje – herunder betydningen af centrale skift og nøglepersoner?
  • Hvordan udvikler og optimerer den moderne sportspsykologiske konsulent sine interventioner, herunder teorifundering og effektevaluering?

Sidst opdateret: 04.12.2023