Skip to main content

Velfærdsstatens institutioner

Reform-processer

Emnet undersøger, hvilke aktører der står bag de centrale reformprocesser i velfærdsstaten. Der ses på argumenterne for og årsagerne til reformer samt gennemføres perspektiveringer af, hvordan reformerne skal ses i sammenhæng med den politiske og økonomiske udvikling. Eksempler på reformprocesser i Danmark er reformen af efterlønnen samt reformen af folkepensionen.

I 2005 blev Center for Velfærdsstatsforskning etableret i samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
Læs mere om centret her. Siden findes kun på engelsk.

Sidst opdateret: 26.02.2018