Skip to main content
DA / EN

Supplering til Cand.merc,

Hvis du har en relevant uddannelse med 75 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, men mangler et eller flere af de krævede fag, kan du i nogle tilfælde supplere din bachelor eller professionsbachelor. Indeholder din uddannelse ikke minimum 75 ECTS inden erhvervsøkonomi, er det ikke muligt at supplere for at opfylde adgangskravene.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for suppleringsfagene.

Du må samlet supplere inden for tre fagområder

Det er nemlig et krav, at  minimum fire af de syv specifikke adgangskrav (foruden videnskabsteori) er opfyldt af fag i din bacheloruddannelse.

Du kan højst følge ét suppleringsfag efter studiestart

Mangler du mere end et enkelt fagområde, skal du altså have bestået en del af suppleringen inden studiestart – dvs. sideløbende med og inden færdiggørelsen af din adgangsgivende uddannelse eller på sommerskole efter optag og inden studiestart på kandidatuddannelsen.

Desuden skal du være opmærksom på, at du ikke kan følge supplering i hverken mikroøkonomi eller finansiering efter studiestart. Mangler du et af disse fagområder, skal du altså også afslutte suppleringen inden studiestart. Da mikroøkonomi udbydes på sommerskole, vil det til studiestart i september være muligt at blive optaget på betingelse af supplering i mikroøkonomi. Til studiestart i februar er dette ikke en mulighed. Finansiering udbydes ikke på sommerskole, og eventuel supplering i finansiering skal derfor være bestået sideløbende med din adgangsgivende uddannelse. 

 

Supplér samtidig med din (professions)bacheloruddannelse.

Så længe du stadig er i gang med din uddannelse, kan du følge suppleringsfag. Du skal dog bestå fagene, inden du afslutter din uddannelse, for at fagene kan indgå i universitetets vurdering.

Supplér efter optagelse på kandidatuddannelsen

Universitetet kan også optage dig betinget af, at du består et eller flere suppleringsfag inden studiestart eller sideløbende med kandidatuddannelsens første semester. Supplering op til studiestart kræver at SDU udbyder et sommerskolefag inden for det relevante fagområde. Supplering sideløbende med første semester kræver, at SDU udbyder fag inden for det relevante fagområde i det pågældende semester. 

Spørgsmål om supplering?

Kontakt Optagelsen på SDU: Se hvordan og hvornår 

 

Efterårssemesteret 2024

Fagområde

Fag/fagbeskrivelse

 

Campus

 

Regnskab

Introduktion til Regnskab, Intern del Odense
Kolding
Slagelse
Esbjerg
Introduction to accounting, Management accounting Sønderborg
 

Yderligere metode til dataanalyse

Introduktion til Matematik
Odense
Kolding
Esbjerg
Introduction to Mathematics Sønderborg

Organisation

Introduktion til Organisation
Odense
Kolding
Slagelse 
Esbjerg
Introduction to Organisation Sønderborg
 

Mikroøkonomi


Micro Economics in a Business Context (Summer School)  Esbjerg
Introduktion til Mikroøkonomi
Odense
Kolding
Slagelse
Esbjerg
Introduction to Microeconomics Sønderborg
 

Finansiering

Introduktion til Finansiering
Odense
Kolding
Slagelse 
Esbjerg
Introduction to Finance
Odense

Statistik 

Statistical Tools (Summer School) Esbjerg

Forårssemesteret 2024 (ændringer kan forekomme)

Fagområde

Fag

Campus


Regnskab

Introduktion til Regnskab, Ekstern del Odense
Kolding
Esbjerg
Inroduction to Accounting, Financial Accounting Sønderborg

Yderligere metode til dataanalyse

Videregående kvantitative analyser
Odense
Kolding
Esbjerg
Advanced quantitative analysis Sønderborg

Marketing

Introduktion til Marketing
Odense
Kolding
Esbjerg
Introduction to Marketing Sønderborg

Statistik


Introduktion til Statistik
Odense
Kolding
Esbjerg
Introduction to statistics Sønderborg

Hvis du vil følge suppleringsfag sideløbende med din bacheloruddannelse, kan du søge om at blive optaget på fagene via SDU’s tompladsordning. 

Selvom du tilmelder dig relevante suppleringsfag, så er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Det skyldes, at der er et begrænset antal pladser på alle SDU’s uddannelser. Du kan altså risikere at betale for enkeltfag uden at komme ind på en kandidatuddannelse.

Hvis du ønsker at blive optaget på betingelse af, at du består et af vores sommerskolefag inden studiestart eller et semesterfag efter studiestart, så skal du blot søge ind på kandidatuddannelsen. Hvis du får tilbudt en studieplads med betingelse om supplering, så tilmelder vi dig det eller de relevante fag.

Du skal selv betale for suppleringsfagene. Fagene tilhører takstgruppe 1 – priserne fremgår af denne oversigt.

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 07.10.2022