Skip to main content

Cand.merc. Market Anthropology

Denne kandidatuddannelse er en reaktion på den stigende globale efterspørgsel, der er på antropologiske indsigter, der kan bruges strategisk, når der skal navigeres i globale og lokale markeder. Uddannelsen er en del af SDU Business School.

bliv klogere på uddannelsen på den engelske side

Uddannelsen ønsker at være tro mod arven fra antropologi og understreger derfor den grundlæggende betydning af etnografisk feltarbejde i en lærerig oplevelse. Den sidste halvdel af kandidatuddannelsen indeholder derfor et større felt-projekt, der gennemføres i samarbejde med en faglig vejleder fra en international gruppe af forskere, der har studeret markedssystemer, organisationer og forbrugerkultur fra polarcirklen til Amazonas og fra YouTube til Sahel. Specialet skal skrives på baggrund af dette feltarbejde.

Omdrejningspunktet for denne uddannelse er analyse og forståelse af markeder som kulturelle og økonomiske netværk, der er relationer, der organiserer ressource cirkulationen. Udover det obligatoriske feltarbejde/speciale så indeholder uddannelsen to specialiserede seminarer med fokus på antropologiske indsigter i nutidens forretningsførelse og teknologiske systemer og antropologisk analyse af markedssystemer. Desuden omfatter uddannelsen kurser om grundlæggende teori om markedsføring og forbrug. Uddannelsen indskriver maksimalt 20 nøje udvalgte studerende.

Cand.merc. Market Anthropology udbydes på engelsk. Du kan derfor læse meget mere om uddannelsens opbygning, fagbeskrivelser, adgangskrav m.m. på den engelske hjemmeside.

Sidst opdateret: 21.01.2022