Skip to main content

Adgangskrav

NB! Vær opmærksom på at profilen cand.merc. i Entreprenørskab og Ledelse p.t. ikke optager nye studerende. Der henvises i stedet til oversigten over alle vores cand.merc.-uddannelser.

 

For at søge optagelse på en cand.merc.-uddannelse skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har bestået:

 • en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
 • en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra et andet dansk universitet
 • en bacheloruddannelse i Økonomi (erhvervsøkonomisk linje) fra SDU

Desuden kan følgende uddannelser give adgang, afhængig af de specifikke fag du har fulgt på uddannelsen. Læs mere om kravene til dig, hvis du har læst:

Har du en tilsvarende uddannelse?

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse, der som minimum indeholder 75 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, herunder minimum et 5 ECTS kursus inden for hvert af følgende emner:

 • Mikroøkonomi
 • Regnskab
 • Finansiering
 • Marketing
 • Organisation
 • Statistik
 • Yderligere metode til dataanalyse (Statistik udover de 5 ECTS eller anden kvalitativ eller kvantitativ metode, herunder matematik eller operationsanalyse. Dataindsamling kan indgå i mindre omfang)
 • Videnskabsteori og/eller samfundsvidenskabelig metode – dette gælder kun, hvis din uddannelse ikke er fra et universitet.

Måske har du en relevant uddannelse, men mangler et par enkelte fag for at opfylde adgangskravene. Måske er løsningen at følge et eller flere suppleringsfag. Læs mere om reglerne for supplering, når du søger optagelse på en cand.merc.-uddannelse.

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes et pointsystem til udvælgelse af ansøgere uden retskrav. Der gives:

 • 4 point for at opfylde alle adgangskrav på forhånd
 • 1 point for 10 ECTS i marketing/forbrugeradfærd
 • 1 point for 10 ECTS i fag inden for organisationsteori
 • 1 point for 15 ECTS i fag inden for metode til kvantitativ analyse (statistik, matematik o.lign.)

Ansøgere rangers efter deres pointtal. Hvis der er flere ansøgere med samme pointtal, udvælger vi ansøgere på baggrund af et simpelt karaktergennemsnit af beståede fag på bacheloruddannelsen.

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

 • 15. oktober for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Søg om optagelse til studiestart i september

Ansøgningsfristen er 1. marts

Ansøg nu

SDU Studieservice i Kolding Syddansk Universitet

 • Universitetsparken 1
 • Kolding - DK-6000
 • Telefon: +45 6550 1101

Sidst opdateret: 05.11.2023