Skip to main content

Master of Business Administration

Økonomistyring

Valgfag

Formål

I ledelsen af organisationer spiller regnskabsinformation to vigtige roller: En beslutningsunderstøttende rolle og en beslutningspåvirkende rolle.  

Beslutningsstøtte: Effektiv virksomhedsledelse forudsætter, at ledelsen kan identificere de mulige alternative handlinger, forudsige de mulige konsekvenser af disse handlinger og vælge den handling, der giver det bedste resultat.

Regnskabssystemet spiller en vigtig rolle i at forudsige de mulige konsekvenser af alternative handlinger og i at strukturere beskrivelsen af disse konsekvenser. En forståelse for økonomistyringens (regnskabets) opbygning og virkemåde er således meget vigtig. 

Beslutningspåvirkning: Effektiv virksomhedsledelse forudsætter at ledelsen forstår at indrette virksomhedens med henblik på at optimere decentrale beslutninger.

Dette gøres igennem tre systemer: i) et system, der tildeler beslutningsrettigheder, ii) et system, der måler resultater, og iii) et system, der belønner resultater. En forståelse for disse systemer og regnskabet rolle deri er meget vigtig. 

 

Indhold

 • Alternative handlinger og omkostningsmæssige konsekvenser 
 • Omkostningsregnskaber for  
  - produkter 
  - aktiviteter 
  - afdelinger eller segmenter 
 • Præstationsmåling ved anvendelse af både økonomiske og ikke-økonomiske data 
 • Incitamentsstyring 
 • Budgettering og afvigelsesanalyse 
 • Strategic Accounting (Cost of Quality, Balanced Scorecard, …) 

Fakta om faget

Hvornår?
Forår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Hans Frimor

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere