Skip to main content

Master in Intelligence and Cyber Studies

Masterprojektforberedelse

Obligatorisk fag

Formål

Faget har til formål at give deltagerne en grundlæggende viden om samfundsvidenskabelig metode og kriterierne for gode samfundsvidenskabelige undersøgelser. Faget behandler i forlængelse heraf en række centrale spørgsmål og temaer, der tilsammen lægger fundamentet til skrivning af masterprojektet på Master in Intelligence and Cyber Studies.

Deltagerne vil i løbet af faget opbygge kompetencer til selvstændigt at gennemføre og evaluere større samfundsvidenskabelige analyser. Fagets fokus hviler på tre overodende aspekter af forskningsprocessen.

  • For det første udforskes hvad en samfundsvidenskabelig problemstilling er, hvordan den kan relateres til den teoretiske og den sociale verden samt hvilke spørgsmål, en undersøgelse kan stille til et specifikt problemfelt.
  • For det andet udforsker faget hvordan en samfundsvidenskabelig problemstilling kan analyseres ved hjælp af teoretiske tilgange og målrettet brug af metoder til indsamling af data.
  • For det tredje udforsker faget hvordan undersøgelsens analyseresultater kan afrapporteres gennem videnskabelig fremstilling, der demonstrerer både akademiske, metodiske og normative overvejelser samt overholdelse af formelle krav.

Den studerende vil ved fagets afslutning besidde de metodiske færdigheder, der skal anvendes i det afsluttende masterprojekt. 

 

Indhold

  • Udforskning af den samfundsvidenskabelige problemstilling 
  • Faserne i den samfundsvidenskabelige undersøgelse og projektplanlægning 
  • Teoretiske og metodiske værktøjer til at kunne foretage selvstændige samfundsvidenskabelige undersøgelser  
  • Forskningsdesign og analysestrategier 
  • Afrapportering af analyseresultater 

Fakta om faget

Hvornår?
Efterår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
André Ken Jakobsson

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere