Skip to main content

Master in Intelligence and Cyber Studies

Foresight Analysis Workshop

Workshop

Formål

Kurset er en praktisk workshop, der introducerer deltagerne til foresight analysis, der er et vigtigt element i strategiske beslutningsprocesser og policy-planlægning. Foresight er en fremadskuende tilgang, hvis formål er at hjælpe beslutningstagere med at udforske og forestille sig forskellige scenarier for dermed at være bedre forberedt på en række mulige fremtidsscenarier i stand til påvirke disse.

Foresight workshoppen har til formål at give deltagerne viden om metoder, værktøjer og skabeloner til strategisk foresight ved at udfordre eksisterende opfattelser, tankesæt og begreber om fremtiden ved hjælp af metoden ´Multiple Scenario Generation´. Workshoppen vil gøre det muligt for deltagerne at tænke strategisk om fremtiden og reflektere over, hvordan man kan tilpasse sig samtidigt med at man former fremtiden. 

Bemærk at der er ekstraomkostninger til dette fag i forbindelse med ophold og forplejning på kursusstedet. 

 

Indhold

  • Foresight analysis – hvad er det? 
  • Brug af foresight i policy planlægning - eksempler fra NATO, EU, US National Intelligence Council, dansk udenrigspolitik 
  • Empirisk overblik over det valgte politikdomæne 
  • At drage konklusioner og komme med anbefalinger 

Fakta om faget

Hvornår?
Forår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Olivier Schmitt

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere