Skip to main content

Master in Intelligence and Cyber Studies

Cybersikkerhedsstyring: Ledelse, risiko og cyberangreb

Formål

Faget giver et praktisk og teoretisk grundlag for at arbejde med cyber- og informationssikkerhed på baggrund af en række aktuelle styrings- og implementeringsdilemmaer samt problematikker relateret til bl.a. at håndtere databrud og cyberangreb, at gennemføre risikostyring samt at drive et awareness- og træningsprogram.

Hertil afdækkes og drøftes forholdet mellem offentlige og private aktører, kritisk infrastrukturbeskyttelse samt opbygning af samfundsmæssig cyberresiliens. Faget bygger på aktuel praksisnær faglitteratur om fx forandringsledelse, adfærdsøkonomi, risikostyring og resiliens og undervises af fagpersoner fra danske universiteter, Forsvarsakademiet, virksomheder og myndigheder.

Undervisningen gennemføres på baggrund af bl.a. oplæg, øvelser, spil, diskussioner og gruppearbejde samt deltagernes egen forberedelse og hjemmeopgaver.  

 

Indhold

  • Cybersikkerhedskultur i organisationer  
  • Cyberrisikoledelse 
  • Styring og håndtering af cyber- og informationssikkerhed 
  • Offentlig-private samarbejder om cybersikkerhed 
  • Resiliens og cyberhændelseshåndtering 

Fakta om faget

Hvornår?
Forår

Hvor?
Forsvarsakademiet

Fagansvarlig
Tobias Boelt Back

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere