Skip to main content
 • Dato

 • Pris

  0 DKK
 • Sted

  SDU Odense/online
 • Del

Tilmeld

Karrierevejledning | Efteruddannelse

Hvem: Book en karrierevejledning
Varighed:
Hvor: SDU Odense/online

Søger du vejledning primært til tompladsordning, jura deltid  eller tekniske samt humanistiske uddannelser, så henvend dig på efteruddannelse@sdu.dk. Søger du vejledning omkring dagstudier, kan du f.eks. orientere dig på enten  www.ug.dk,eller benytte dig af   Uddannelsesguide SDU

 

Vi hjælper dig med afklaring til efteruddannelse

Når du deltager i efteruddannelse på SDU inden for det samfunds- eller sundhedsfaglige område eller overvejer du at læse indenfor disse områder, har du mulighed for at booke tid til en karrieresamtale. Samtalen varer ca. 1 time og er uforpligtende og fortrolig. Vejledningen kan foregå over telefonen, digital platform eller ved fremmøde på SDU i Odense. Sigtet med karrieresamtalen er primært afklaring, hvis du overvejer at opkvalificere dig til det videregående niveau; det vil sige masterniveau (deltid) eller andre korte kurser eller enkeltfag.  Vejleder har bred viden om efteruddannelse både generelt  og specifikt. Målet med samtalen er, at du ved samtalens afslutning har opnået større forståelse for, hvordan dine beslutninger om uddannelse kan være med til at styre de næste skridt på din karrierevej. 

I samtalen kan vi f.eks. komme ind på: 
 • Hvordan kan kurset eller faget, du allerede følger eller overvejer at melde dig til, tænkes ind i andre efteruddannelser? 
 •  Motivationsfaktorer  eller dit karriemareridt - poler i karrieretænkningen som redskab
 • Drømme scenarie og virkelighedstjek: Hvilke efter- og videreuddannelsesmuligheder findes, og hvad kan lade sig gøre med din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring?
 • Hvordan er de økonomiske forhold såvel under som efter uddannelse, og hvordan kan du inddrage arbejdsplads, netværk eller leder i dit valg om uddannelse?
 • Et bud på retning: Skal mere uddannelse bringe dig ind på et nyt område eller ud af din nuværende profession

 

Vi kan tage afsæt mange steder - og det lille forbehold 

 1. Du sætter rammen for, hvad vi skal komme omkring i samtalen.  Du kan  med fordel medbringe/fremsende CV, overblik over beståede fag fra tidligere uddannelser samt overveje hvilke scenarier, vi skal drøfte til selve samtalen. Samtalen er ikke en traditionel CV sparring,  for dette henviser vi til din fagforening eller A-kasse, alternativt jobcentrets tilbud. Samtalen er heller ikke en lederudviklingsamtale, det har vi mange fag, som tager afsæt i, nemlig at gøre dig til en bedre leder. Samtalen tager afsæt i de tre Mmmer: Mønstre, motivation, muligheder.  
 2. Du kan også lytte til en SDU produceret podcast om det at vælge uddannelse til en usikker fremtid. Her kan du høre tre karrierevejledere fortælle om  valg i mange situationer, læring og kunsten at udfordre sig selv og ens verdensbillede. 
  Podcast om at gå ud i verden og turde prøve grænser af.
 3. Et tredje afsæt kan også tages med udgangspunkt i en certificeret karrieretest, nemlig "Decision Dynamics Karrieremodel™" udbudt af Center for Ledelse. Du har mulighed for at tilkøbe to tests som led i din samtale.
 4. MUS samtalen er  et formaliseret møde, hvor man bl.a benytter sin taletid til at drøfte efteruddannelse og kurser med nærmeste ledelse.  Overvej i den forbindelse, hvordan du kan bidrage til at fremtidssikre din arbejdsplads og dit eget CV. Det kan fx være inden for digitalisering, ledelse, øget faglig indsigt eller lignende. Gør det, du vil, konkret. Her hjælper vi gerne med bud på konkrete efter og videreuddannelsestilbud samt vejleder om støttemuligheder. 

 

Karrieremodellen  

Karrieremodellen™ kortlægger din karriereretning og dine karrieremotiver,  to forhold, som vil bidrage til større forståelse og indsigt for såvel fortidens som fremtidens valg. Vælger du at tage afsæt i karrieretesten, får du tilsendt et link til en hjemmeside, hvor du kan udfylde testen. Det tager 15 min., og der er en egenbetaling på 405,00 kr. plus moms. Dette opkræves ved tilmeldingen. 

I den opfølgende vejledningssamtale gennemgår vi testresultaterne baseret på de fire karrieremønstre, som karrieremodellen bygger på. Testen giver dig mulighed for at identificere, om der er balance mellem dine karrieremotiver på den ene side og din karriereretning på den anden side. Måske kan du overveje andre muligheder, der højner din motivation og øger din trivsel på jobbet, fx  gennem mere efteruddannelse eller andre tiltag. Karrieremodellen™ er i øvrigt et værktøj, du også kan vælge at bruge i forbindelse med din næste MUS-samtale.  

Karriereprofilen kan suppleres af  en kulturmatchprofil. Vi anbefaler at tage denne test som forlængelse af karriereprofilsamtalen i de tilfælde, hvor du ønsker din nuværende organisation matchet op i mod din karriereprofil. Det giver et fingerpeg om hvordan du opfatter  og passer ind på fire dimensioner indenfor din nuværende organisation; nemlig ift.  normer, strategi/ledelse, strukturelle forhold samt belønningssystemer.

Vælger du at supplere med  kulturmatchprofilen, får du tilsendt et link til en hjemmeside, hvor du kan udfylde testen. Det tager 15 min., og der er en egenbetaling på 405,00 kr. plus moms. Dette opkræves ved tilmeldingen. Kulturmatchprofilen kan ikke stå alene , da den bygger på din karriereprofil. 

 

Kommer du forbi, så giver vi kaffen!

Vi har en dejlig lounge for efter- og videreuddannelsesaktiviteter, så vi giver kaffen og en grundig snak om dine muligheder. Vejleder er certificeret i Karrieremodellen og har indgående indsigt i efter- og videreuddannelse.  Vi henviser dig videre, hvis  henvendelsen bedre kan besvares andre steder.

Læs mere om SDU's principper for studie og karrierevalg.
Se ligeledes vores karrierepodcast fra studievejledningen på SDU.