Skip to main content

Lær at kommunikere med satellitter

Formålet med workshoppen er at introducere gymnasieelever for satellitkommunikation og vække deres interesse for rumfartsteknologi gennem en ’hands-on’ oplevelse. Workshoppen udspringer af studenterprojektet DISCO, DanIsh Student Cubesat prOgramme, som er et samarbejde mellem Aalborg Universet, Aarhus Universitet, IT-Universitetet i København og Syddansk Universitet. 

Workshoppen varer 90 minutter og kan afholdes enten på SDU eller på dit/jeres gymnasie. Den henvender sig til 2. og 3. års gymnasieelever fra STX og HTX med fagene fysik og matematik på B-niveau eller højere. Specifikt kan workshoppen kobles direkte til emnet 'Fysik i det 21. århundrede: Rumfysik' for STX-elever og valgemnet 'Rumteknologi' for HTX-elever.

Der kan hentes gratis undervisningsmateriale om Rumfysik her. Materialet kan frit benyttes, men det er ikke noget krav, at gymnasieklassen har læst det, før en workshop afholdes. 

DISCO workshop

Workshoppens indhold:

 • Introduktion til DISCO, herunder de kommende missioner for CubeSats, der skal sendes ud i rummet.

 • Introduktion til SatNOGS, radio og satellit kommunikation.

 • Tracking af satellitter med en mobil jord station.

 • Åben opgave om satellitter.

 • Tid til spørgsmål fra gymnasieeleverne til de studerende om studielivet, DISCO, m.m.

 • Afrunding og tak for i dag.

Indholdet kan efter nærmere aftale ændres/rettes til.

Læringsmål

 • Viden om koordinatsystemer
 • Forståelse for TLE – to-linje elementer
 • Lidt om bølgelære: Hastighed, Doppler effekt (Opgaver inkluderet)
 • Repetition om Newtons love (Opgaver inkluderet)
  • Tyngdekraft
  • Centripetalkraft
 • Repetition om Kepplers love set fra en satellit (Opgaver inkluderet) Hands-on erfaring med en mobil jordstation til kommunikation med satellitter – herunder kalibrering af opstillingen og viden om radioudstyr
 • Mulighed for at snakke med studerende fra SDU om ingeniøruddannelserne på Det Tekniske Fakultet og Fysik på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Kontakt

For mere information kontakt os på tlf./mail

6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk

Ønsker I at høre nærmere om workshoppens indhold eller om DISCO-projektet, så skriv til disco@sdu.dk. Læs DISCOs logbog fra 2022 her eller om opsendelsen af DISCO-1 her.
Tilbudstype Workshop
Hvor Dit gymnasium eller SDU
Varighed 90 minutter
Pris Selve aktiviteten er gratis. Dog opkræver vi transportgodtgørelse, hvis vi skal besøge jer udenfor Region Syddanmark. Kommer I til os, afholder I selv transportudgifterne.

Sidst opdateret: 23.05.2024