Skip to main content

Partnerscreening: Procesredskab med flere øvelser

 Screening af mulige partnere

List mulige partnere – angiv om partneren er kendt/ukendt og/eller nuværende/ønsket

Partner 1:

Partner 2:

Partner 3:

... partner N:

Hvad skal I samarbejde om? Hvordan skal samarbejdet foregå?

Hvor vigtigt er partneren for at delprojektet kan realiseres?

Hvilke aktiviteter skal partneren bidrage med? Hvordan skal aktiviteterne koordineres?

Hvilke ressourcer hos partneren er interessante for delprojektet (services, fælles indkøbsaftaler, viden om teknologi, viden om markeder mv.)?

Hvordan kommer vi i kontakt med partneren? List mulige kontaktpersoner, der kan have viden om partneren.

Sidst opdateret: 15.01.2018