Skip to main content

For ph.d.-studerende ved KI

Dokumenter til indskrivning ved ph.d.-skolen skal sendes til AC-fuldmægtig Vibeke Mortensen - vmortensen@health.sdu.dk

Underskrift af den ph.d.-studerende, hovedvejleder og bevillingshaver skal udfyldes før fremsendelse til Vibeke Mortensen.

Hvad er annuum?

Sammen med fakultetsstipendiet følger der et ph.d.-annuum på 10.000 kr.

Hvem bestyrer pengene?

De 10.000 kr. bliver indsat på forskningsenhedens konto ved Klinisk Institut, som forskningslederen råder over. Så du skal som ph.d.-studerende have forskningslederens godkendelse, hvis du ønsker at foretage indkøb, som skal betales af kontoen.

Hvad må jeg bruge pengene til?

Alle indkøb skal foretages efter SDU’s indkøbsaftaler. Ved spørgsmål til indkøbsaftaler kan man kontakte:

IT-udstyr skal indkøbes gennem SDU’s IT-afdeling, og du skal være opmærksom på, at IT-udstyret tilhører SDU (forskningsenheden). Du skal derfor levere det tilbage, hvis du rejser fra forskningsenheden. 
SDU’s IT afdeling har mailadressen: servicedesk@sdu.dk.

Flybilletter skal bestilles gennem CWT. Se yderligere SDU's rejseregler og interne cirkulære vedr. tjenesterejser

Har du spørgsmål til annuum?

Kontakt økonomimedarbejder Cecilia Greve på e-mail: cgreve@health.sdu.dk eller Lene Kolath Rasmussen på lekora@health.sdu.dk

SUND PhD Club

Det kan være svært at få et studienetværk, når man er ph.d.-studerende, da vi oftest møder hinanden i forbindelse med ph.d.-kurser. Ph.d.-studerende på SUND SDU har deres egen gruppe på Facebook, hvor der er mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre ph.d.-studerende. Gruppen finder du på Facebook - Sund PhD Club 

Ph.d.-skolen på Facebook

Ph.d.-skolen har sin egen gruppe på Facebook. Den finder du under: ResearchEducationinHealthSciences

Philoteket

 Philoteket er et område på biblioteket dedikeret til ph.d.-studerende. Læs mere om Philoteket

SDU har oprettet en template til ph.d.-publikationer (forsiden). Du kan også designe din egen, men SDU kan ikke hjælpe dig med dette.

IRS, KI, SDU, Grafisk Center og Ph.d.-skolen giver ikke længere gratis eksemplarer af ph.d.-afhandlinger. Skal  afhandlingen printes er det med egenbetaling.  

Grafisk Center - SDU

IRS og KI har ikke et særskilt statistik-tilbud, men ph.d.-studerende tilbydes ti timers vejledning gennem IST.

Vedrørende kurser:

Du kan eventuelt finde tilbud under ph.d.-skolens kurser eller ved IST - du skal dog være opmærksom på, at disse kurser kan gælde som eksterne kurser, hvis de tilbydes under et andet institut.

Ph.d.-skolens kurser

Her finder du informationer om vejledning i statistik ved IST

Open Market kurser:

På siden phdcourses.dk, kan du eventuelt finde Open Market kurser i statistik

Er du ph.d.-studerende, skal du både sygemelde dig til ph.d.-skolen og til instituttet. 

Sygemelding til instituttet sker til Fællessekretariatets HR-medarbejder

På ph.d.-skolens hjemmeside kan du finde relevant information om, hvordan du kommer i gang som ph.d.-studerende ved SUND. Du kan blandt andet se hvilke typer af ph.d.-programmer der findes, hvordan du ansøger og læse mere om finansiering.

Groft sagt er der tre kriterier, som skal være opfyldt, før en ph.d.-studerende kan gå i gang med sit projekt:

  1. Ansøgeren skal opfylde adgangskravene
  2. Ansøgeren skal have en godkendt projektbeskrivelse
  3. Ansøgeren skal have styr på finansieringen

Læs mere på ph.d.-skolens hjemmeside 

Hvis du ønsker ændringer i din studietid, så skal du kontakte ph.d.-skolen. Det er kun ph.d.-skolen, der kan bevillige ændringer. Ændringer kan for eksempel være: Forlængelse, orlov, sygdom, op/ned i tid, deltid m.m.

Her finder du ph.d.-skolen


Sidst opdateret: 18.08.2022