Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Forskningsområde A: Social and behavioral determinants of health
Dette forskningsområde identificerer socioøkonomiske og adfærdsmæssige determinanter for sundhed og trivsel med det formål at øge viden om ulighed i sundhed. Vores forskning inkluderer studier på strukturelle, sociale og individ niveauer, som danner et videnskabeligt grundlag for tilrettelæggelsen af folkesundhedsprogrammer og sundhedsfremmende interventioner. Det er yderligere vores ambition at bidrage til udviklingen af teorier, der bedre kan forklare ulighed og social udsathed i forhold til sundhed indenfor forskellige sociale kontekster og miljøer.

Forskningsområdeleder:
Professor Pernille Tanggaard Andersen (ptandersen@health.sdu.dk)

Forskningsområde B: Effective interventions to promote health in different settings
 
Forskningslinjen tager udgangspunkt i befolkningens personlige opfattelser af sundhed og sundhedsrisiko samt sundhedsadfærd, så som risikoopfattelse, holdninger til sundhedsadfærd eller ”self-efficacy expectations”. Forskningsprojekter indenfor dette område undersøger, hvordan befolkningsgrupper, lige fra sunde unges til kronisk syge ældres opfatter sundhed og sundhedsrisiko, samt hvordan deres forståelse af disse påvirker deres egenfunktion i hverdagen, sundhed og sundhedsadfærd, og videre hvordan forståelsen af disse processer kan anvendes mest effektivt, når sundhedsinterventioner skal designes og kommunikeres.

Forskningsområdeleder:
Professor Anja Leppin (aleppin@health.sdu.dk)

Forskningsområde C: Health in All Policies 
Dette forskningsområde har udgangspunkt i politikker. Politikker på internationale, nationale, regionale og lokale niveauer påvirker sundhed blandt borgere samt lokalsamfund. De primære forsknings temaer beskæftiger sig med at analysere hvordan nyere politikker påvirker den fremtidige sundhed for befolkningen; kortlægning og udvikling af metoder til at vurdere sundheds konsekvenser af politikker; undersøge og udvikle videns udveksling mellem forskere, beslutningstagere og praktikere på sundhedsområdet i Danmark såvel som internationalt. Ydermere, er man inden for forskningsområdet aktivt involveret i global sundhed gennem eksempelvist at undersøge globaliseringens påvirkning af sundhed.

Forskningsområdeleder:
Lektor Gabriel Gulis (ggulis@health.sdu.dk)

Sidst opdateret: 16.02.2023