Skip to main content
DA / EN

Ny ekstern undersøgelse viser alvorligt omfang af chikane og mobning på danske skibe

Publiceret 06-10-2023 på Erhvervsministeriets hjemmeside

https://em.dk/aktuelt/nyheder/2023/okt/ny-ekstern-undersoegelse-viser-alvorligt-omfang-af-chikane-og-mobning-paa-danske-skibe

 

Syddansk Universitet har på vegne af Søfartsstyrelsen undersøgt omfanget af chikane og mobning på danske skibe. Med undersøgelsen står det klart, at der er udfordringer med chikane og mobning på danskflagede skibe.

Efter flere historier om chikane og mobning på danskflagede skibe bad erhvervsministeren i sommeren 2022 Søfartsstyrelsen om en undersøgelse, der skulle klarlægge problemerne.

Nu er undersøgelsen færdig, og den viser, at der er store udfordringer med chikane og mobning i branchen. F.eks. rapporterer ca. 17 procent af respondenterne, at de har oplevet mobning på deres arbejdsplads, imens ca. 11 procent har været udsat for chikane.

Det sker ifølge undersøgelsen især ombord fragtskibe, som sejler langfart, ligesom det i høj grad er unge søfarende og søfarende med kort erfaring til søs, der udsættes for chikane og mobning.

Samtidig viser undersøgelsen, at udfordringerne med mobning og chikane ikke kun handler om køn, men også relaterer sig til bl.a. race og kulturel baggrund.

Erhvervsminister Morten Bødskov siger:

”Det her er fuldstændig uacceptabelt, og jeg er ærlig talt overrasket over omfanget. Rapporten antyder endda, at der på trods af undersøgelsen stadig kan være et mørketal. Det her er et problem, som branchen er nødt til at sætte ind over for med det samme. Der skal simpelthen gøres mere, for det kan ikke passe, at man som søfarende skal frygte chikane og mobning – hverken på baggrund af ens køn eller etnicitet. Jeg har derfor bedt Søfartsstyrelsen om at gå i dialog med erhvervets parter for at finde de tiltag, der både på kort og længere sigt kan sikre et trygt arbejdsmiljø. Og derefter er vi i regeringen også meget åbne over for at kigge på initiativerne sammen”.

Søfartsstyrelsen skal sammen med erhvervslivet levere et bud på løsninger inden nytår 2023/2024.

Læs rapporten her.

Redaktionen afsluttet: 20.10.2023