Skip to main content
DA / EN

Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS

Gennem forskningsbaseret viden bidrager CMSS til etablering af sunde, sikre og stimulerende arbejdsforhold i maritime jobs og til sikring af de bedst mulige betingelser for den maritime industri i forhold til miljø og økonomi.

CMSS er en forskningsenhed under SDU. CMSS leverer forskning og formidling, der bidrager til at optimere sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og miljøøkonomi i relation til Det Blå Danmark og den maritim industri i øvrigt. Centret blev oprettet i 1992, findes på SDU’s Esbjerg campus, og har en tværfaglighed inden for sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og teknisk videnskab.

CMSS har en basisbevilling på ca. 4.1 mill. kr. fastlagt i Finansloven. CMSS’s finansiering hjemtages desuden med eksterne bevillinger fra eksterne fonde i konkurrence med danske og udenlandske forskningsinstitutioner.

Nyt fra CMSS

Events

Maritim uddannelse og forskning

MAR-DEI

Samarbejde

Medarbejdere

Kontakt

Find CMSS på LinkedIn

LinkedIn

Center for Maritim Sundhed og Samfund Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Degnevej 14
  • Esbjerg - DK-6705
  • Telefon: +45 6550 8346

Sidst opdateret: 23.05.2024