Skip to main content
DA / EN

Fysisk og psykisk sundhed og trivsel for søfarende og offshore-arbejdere i Nordsøen

Baggrund
Sunde og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for medarbejdernes sikkerhed og effektivitet. Tidligere forskning har imidlertid vist, at den maritime sektor har en række alvorlige sundhedsmæssige udfordringer, herunder høj forekomst af fedme, rygning, kardiovaskulære risikofaktorer, forskellige kulturelt-betingede madvaner samt uregelmæssige måltider. Forøget stres niveau på grund af for høje arbejdskrav, lange arbejdstider, for lidt og for dårlig søvn samt fysiske påvirkninger og lav fysisk aktivitet er ligeledes udbredt. Hos offshore medarbejdere ser man lignende problemer, men de er knap så signifikante.

SEEDS-projektet har fokus på "at plante et frø" i hver enkelt medarbejder på skibet med henblik på at engagere sig i et sundere arbejdsliv ombord. SEEDS står for stress og mental sundhed, motion, effektive teams, kost og rygning. Projektet er tæt forbundet med to af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling; mål nr. 3 "at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldre" samt mål nr. 8 "at fremme anstændigt arbejde og økonomisk vækst".

Projektet gør brug af både kvalitative og kvantitative data indsamlet fra 6 sø-passager i Nordsøen, herunder on-site workshops, coaching sessioner, spørgeskemaer og interviews. Det er ikke første gang, at CMSS forsker i arbejdsmiljø, og projektet bygger på resultaterne fra tidligere undersøgelser. Resultaterne fra forskningsprojektet vil gavne såvel søfarende som offshore-arbejdere, og det videnskabelige felt vil ligeledes få udbytte af projektet i form af akademiske artikler og præsentationer. De involverede virksomheder modtager en rapport, som sammenstiller resultaterne fra projektet.

Projektgruppe
Seniorforsker Lisa Loloma Froholdt (projektleder)
Seniorforsker Hanna Barbara Rasmussen

Tidsplan og økonomi
Projektet løber fra februar 2020 og frem til slutningen af august 2021. Det er finansieret af Triton Knoll og Esvagt.

Læs avisartiklen om projektet (Ugeavisen Esbjerg, marts 2021)

Sidst opdateret: 27.02.2023