Skip to main content
DA / EN

Demensvenlighed – diskurs, diskursiv og social praksis

Nationale tiltag, der skal gøre Danmark demensvenlig, har stor politisk bevågenhed. Et forholdsvis nyt tiltag ses i nationale/kommunale bestræbelser på at udvikle demensvenlige omgivelser og bydele, blandt andet inspireret af den hollandske ‘demensbydel’ Hogeweyk. Litteraturen viser imidlertid, at begrebet demensvenlig defineres og omsættes kulturelt forskelligt, og at det ikke er tydeligt, hvad der menes med begrebet, når der ’tales’ om det fra forskellige perspektiver.

 

I projektet undersøges brug og betydning af begrebet demensvenlighed fra forskellige perspektiver; 1) et samfundspolitisk perspektiv, 2) et perspektiv med udgangspunkt i mennesker med demens og deres pårørende samt 3) et perspektiv med udgangspunkt i professionelle inden for demensomsorgen og initiativtagere/projektmedarbejdere i relation til udvikling af demensvenlige omgivelser og bydele.

 

Projektets empiriske materiale vil omfatte officielle nationale og internationale dokumenter om demensvenlighed og demensvenlige boligområder, kvalitative interviews med såvel demente og pårørende som professionelle engageret i etablering af demensvenlige omgivelser, samt deltagerobservationer i hverdagen hos mennesker med demens og deres pårørende. Kritisk diskursanalyse inspireret af Norman Fairclough vil udgøre projektets teoretiske ramme og analytiske tilgang.

 

Formålet med projektet er at etablere viden om, hvordan demensvenlighed forstås af forskellige parter og kan omsættes i praksis. På det grundlag formuleres anbefalinger, som kan konceptudvikle og rammesætte grundlaget for, hvordan demensvenlige omgivelser og bydele kan udvikles og etableres nationalt.

 

Ph.d.-studerende: Tania Erika Aniol Hansen

 

Periode: 2017 – 2020

 

Ansættelse: Professionshøjskolen Absalon og Forskningsenheden for Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

 

Vejledere:

Lektor, forskningsleder, Cand.cur., Ph.d. Birgitte Nørgaard, Forskningsenheden for Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning (hovedvejleder)

 

Docent, DrMedSc, MSc, fysioterapeut, Jeanette Præstegaard, Center for Ernæring og rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon

 

Ph.d., Msc, ergoterapeut, Mette Andresen, Center for Ernæring og rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon

 

Professor mso, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Forskningsafdelingen for sundhed og social kontekst, Syddansk Universitet

 

Sidst opdateret: 14.06.2021