Skip to main content

Ph.d.-projekter tilknyttet Brugerperspektiver og borgernære indsatser

Nuværende ph.d.-projekter

 

Ph.d.-studerende: Maria Aagesen
Vejledere: 
Karen la Cour (hovedvejleder), Marc Sampedro Pilegaard og May Aasebø Hauken
Titel: 
Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere: Udvikling og afprøvning af en rehabiliteringsindsats

 

Ph.d.-studerende: Anne Therese Wettergren Karlsson
Vejledere: 
Astrid Janssens (hovedvejleder), Marjolijn Ketelaar, Mette Juel Rothmann
Titel: 
Research with patients and relatives. What makes for a successful partnership? The case of a system-level change towards co-produced research at Odense University Hospital

 

Ph.d.-studerende: Vita Hagelskjær
Vejledere:
Eva Ejlersen Wæhrens (hovedvejleder), Kristina Tomra Nielsen, Cecilie von Bülow, Maud Graff
Titel:
Ergoterapi til personer der lever med kroniske tilstande – effekt og procesevaluering af ABLE programmet

Ph.d.-studerende:
Svetlana Solgaard Nielsen
Vejledere:
Jeanette Reffstrup Christensen (hovedvejleder), Søren Thorgaard Skou, Jens Søndergaard, Anette Enemark Larsen
Titel:
Ergoterapeutisk livsstilsintervention til patienter med kroniske non-maligne smerter

 

Ph.d.-studerende: Sally Wulff Jørgensen
Vejledere: Birgitte Nørgaard (hovedvejleder), Kim Lee, Søren Harnow Klausen, Esben Nedenskov Petersen
Titel: Brugerinvolvering i mødet mellem borgeren med psykiske lidelser og sundhedsvæsenet – betydningen af telemedicinske løsninger

 

Afsluttede ph.d.-projekter

 

Forsvar: 28. januar 2021 

Ph.d.-studerendeTania Erika Aniol Hansen

Vejledere: Birgitte Nørgaard (hovedvejleder), Jeanette Præstegaard, Mette Andresen, Tine Tjørnhøj-Thomsen

Titel: Demensvenlighed – diskurs, diskursiv og social praksis

 

Sidst opdateret: 15.02.2022