Skip to main content

Forskning

Forskningsprojekt viser, at skrøbelighed påvirker ældres prognose

I et ph.d. projekt fra IRS, Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital - og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet har læge Søren Kabell Nissen undersøgt, hvordan man vurderer ældre patienters prognose i forbindelse med akut indlæggelse. Resultaterne viser, at der er behov for at tage højde for ældre patienters skrøbelighed for at vurdere deres prognose

Søren Kabell Nissen har i sit ph.d.-projekt undersøgt, om screeningsværktøjet TOKS (Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom) er det optimale værktøj til at forudse en ældre patients prognose.

Du kan læse hele nyheden på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

Redaktionen afsluttet: 06.02.2023