Skip to main content

Navnenyt

Ny professor i tværsektoriel forskning

Per 1. februar 2024 starter Anders Løkke Ottesen i en nyoprettet stilling, som professor i tværsektoriel forskning; et forskningsprofessorat, der fra starten stiller skarpt på forebyggelsestiltag og lighed i sundhed.

Sektorgrænserne skal brydes ned, og der skal gennem forskning fuld fokus på at finde frem til, hvad der virker, og hvordan vi får det at leve – i virkeligheden.
 
Anders Løkke har i en årrække været ansæt som klinisk lektor, men overgår per 1. februar 2024 i en delt ansættelse som overlæge på medicinsk afdeling på Sygehus Lillebælt i Vejle, og som professor under Institut for Regional Sundhedsforskning under SDU.

Ud over det kliniske arbejde omhandler professoratet tværsektoriel forskning samt forskning inden for livsstilssygdomme og lungemedicin - især kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Rent forskningsmæssigt vil han fremadrettet lægge vægt på registerbaserede befolkningsundersøgelser samt på kliniske implementeringsstudier, der søger at bygge bro mellem sektorerne i vores sundhedsvæsen, og som har fokus på praktisk problemløsning med patienterne i centrum.

Gennem mange år har Anders Løkke fokuseret på undervisning, vidensdeling og formidling i bred forstand samt på vejledning af medicinstuderende, ph.d.-studerende med flere.

Han brænder for sit arbejde, og han er ikke bange for at gå i brechen for sine patienter og at give dem en stemme eller at gå nye veje med sin forskning. 
Han har stor faglig interesse i livsstilssygdomme og forebyggelsestiltag – herunder i særlig grad rygestop og rehabiliterende indsatser.

Aktuelt sidder han blandt andet som formand for Dansk Register for KOL (DRKOL) under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), for regionernes lærings- og kvalitetsteam for KOL samt i det lungemedicinske specialeråd i region Syddanmark. Endvidere er han med i styregruppen for Tværsektorielt Forskningscenter i Region Syddanmark.

Blandt tidligere tillidshverv kan nævnes sekretær i Dansk Lungemedicinsk Selskab samt bestyrelsesmedlem og formand for Lungeforeningens forskningsfond. Derudover dansk, national delegeret under det europæiske lungeselskab.

Anders Løkke er uddannet læge fra Københavns Universitet i sommeren 2002, og han blev færdig med sin speciallægeuddannelse inden for lungemedicin i august 2011. Siden har han arbejdet som speciallæge i lungemedicin; først i Århus og siden sommeren 2019 i Vejle.

Anders Løkke Ottesen er født i Kerteminde den 24. november 1975, og er 48 år gammel. Han er gift med Pia og bosiddende i Højbjerg. Sammen har de tre børn på henholdsvis 13, 17 og 19 år.

 

Mød forskeren

Anders Løkke har været forskningsaktiv siden 2006, og han har skrevet mere end 140 fagfællebedømte videnskabelige artikler. Dertil kommer faglige retningslinjer, bogkapitler samt populærvidenskabelige artikler. I februar 2023 forsvarede han sin doktorafhandling om kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i Danmark ved Syddansk Universitet (SDU).

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 22.01.2024