Skip to main content
DA / EN

Råd, nævn og udvalg

skyfish

Råd, nævn og udvalg

Arbejdsmiljøgruppen for Institut for Grøn Teknologi 

Arbejdslederrepræsentant:
Institutleder Jens Ejbye Schmidt

Arbejdsmiljørepræsentant:
Laborant Hanne Vestergaard Hemmingsen
Specialkonsulent Lars Duelund

Find beredskabsplanen for Institut for Grøn Teknologi her

Arbejdsmiljøudvalget på Det Tekniske Fakultet kan ses her.

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

  • Instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling
  • Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde
  • Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Instituttets kvalitetssikring
  • Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m. 
  • Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende
  • Studentermiljø og -trivsel
  • Ledelsesbeslutninger

 
Medlemmer af IGT's institutråd pr. 5. marts 2021:


Valggruppe I 

Formand: Institutleder Jens Ejbye Schmidt, jesc@igt.sdu.dk

 Henrik Karring, hka@igt.sdu.dk

Birgitte Lilholt Sørensen, bls@igt.sdu.dk
Martin A. B. Hedegaard, marhe@igt.sdu.dk

Mathias Porsmose Clausen, mpc@igt.sdu.dk
Lilla Simon, lisi@igt.sdu.dk

 

Valggruppe II 

Lars Yde, lay@igt.sdu.dk
Lars Duelund, lad@igt.sdu.dk
 Rikke Klindt Muller, rikm@igt.sdu.dk


Valggruppe III 

Hannah Sauer hasau22@student.sdu.dk
Cathrine Gudtmann Juhler, 
cajuh21@student.sdu.dk
Line Boysen Christensen, 
linec21@student.sdu.dk

Suppleant Valggruppe I:
Knud Villy Christensen, kvc@igt.sdu.dk
Suppleant Valggruppe II: 
1 plads vakant
Suppleant Valggruppe III:
Jakob Lindeman jalin21@student.sdu.dk

 

Det er uddannelsesudvalgenes opgave at fungere som et samlende forum for uddannelsesudviklingen blandt andet ved at inddrage de relevante faglige miljøer.

Det er uddannelsesudvalgenes opgave at fungere som samlende forum for uddannelsesudvikling for den konkrete uddannelse. Udvalgene forventes at være initiativtagende i forbindelse med aktiviteter, der sikrer, at den udbudte uddannelse til stadighed udvikles så den er på højde med udviklingen inden for fagområdet.

 Uddannelsesudvalgene på IGT

Uddannelsesudvalg for Kemi- & Bioteknologi uddannelserne

Uddannelsesudvalg for Miljøteknologi:

 

Læs mere om uddannelsesudvalgenes opgave

 

 

 

Find fakultetes andre råd, nævn og udvalg

her

Sidst opdateret: 25.09.2023