Skip to main content
Nordisk Forum for Designhistorie

Formål og forhistorie

Nordisk Forum for Formgivningshistoriske Studier blev stiftet i Oslo i 1983. Initiativtager var lektor ved Statens Håndværks- og Kunstindustriskole i Oslo Fredrik Wildhagen, der havde samlet en mindre gruppe nordiske fagfæller fra museer, universiteters kunsthistoriske institutter samt fra designskoler. Baggrunden for initiativet til at skabe en større faglig kreds var bl.a. en samtale mellem Fredrik Wildhagen og undertegnede om fagets problemer, terminologi, udstrækning mm. som fandt sted i København året før.

Ved mødet i Oslo dannedes en selvbestaltet gruppe bestående af Fredrik Wildhagen, docent Lasse Stackell fra Göteborg Universitet og Mirjam Gelfer-Jørgensen, der i 1985 arrangerede det første egentlige seminar på Kunstindustrimuseet i København. Emnet var ”Nordisk Funktionalisme 1925-1950”.

Halvandet år efter afholdtes i Stockholm det næste seminar med titlen ”Formgivning som Språk, Nordisk Konsthantverk och Design 1950-1970”. Det fulgtes op, igen 1½ år efter, i 1988 i Helsingfors, hvor emnet var ”Den stora nordiska utställningen i Köpenhamn 1888”. I 1991 i København var emnet ”Kontekst og Perspektiv, de kunstindustrielle museer og den industrielle design”, og lige som med de tre foregående års foredrag blev det udgivet i et hæfte.

For at nå bredere ud etablerede Mirjam Gelfer-Jørgensen, dr.phil., i 1990 Scandinavian Journal of Design History. I årene 1991-2005 udkom årligt et nummer. Artiklernes forfattere var primært nordiske forskere; men skulle forskere fra andre lande have en artikel optaget, skulle emnet være nordisk designhistorie. Tidsskriftet indeholder tillige boganmeldelser af nordisk designlitteratur. 

Nordisk Forum for Formgivningshistorie har helt fra begyndelsen været organiseret så ubureaukratisk som muligt. Seminarerne går på omgang mellem de nordiske byer, hvor studier inden for området er forankret. Arbejdsgruppenplanlægger seminarene, der er planlagt til at finde sted hvert 2.år, men arbejdet med det udføres af værtslandet. Navnet er nu Nordisk Forum for Designhistorie, og formålet er fremdeles at fremme kontakt og dialog blandt fagets forskere, der dels udgør små enklaver på institutionerne, dels skal spænde over et ekspanderende fagområde.

gelfer40-years-anniversary-address2023

list-of-meetingsnordic-forum-for-design-history

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 15.04.2024