NeGeV

NeGeV projektet har til formål, at udvikle næste generations HVAC, der vil præsentere et teknologisk kvantespring i form af:
- en innovativt, omkostningseffektiv og skalérbar løsning til termisk komfort
- en hidtil uset energibesparelse på mellem 50 og 90% til køling/opvarmning i forhold til de bedste alternative DX køleløsninger, uden brug af kølemidler
- Smart Grid integration for omkostningsoptimeret drift (via aggregator)

Dette vil blive opnået ved udvikling af:
- et PCM-baseret energilagringsmodul (klima modul) med nyt varmevekslerdesign og integreret boosterfunktion
- avanceret integreret styring, der anvender komplekse algoritmer til at forecaste behov og optimere driften, baseret på data om bygningens egen energilagring, udendørstemperaturer, anvendelsesmønstre osv., således at bygningens egen energilagring (i mure mv.), frikøling og PCM-modul anvendes i kombination, for at opnå højst mulig energieffektivitet og minimere PCM-kapacitetsbehovet.

Klimamodulet vil blive udviklet på basis af en initial matematisk model for en bygnings og et HVAC-systems energiflow. Modellen skal bl.a. anvendes til endelig udvælgelse af PCM-materialer, indkapsling og skalering af modulet. Modellen understøttes af analysemodeller, der forudsiger den termiske udvikling og performance I PCM’et. Dette arbejde er Center for Energy Informatics kerneopgave i projektet og vil blive benyttet til at skabe en solid base for efterfølgende simulationer samt som basis for kontrol setup'et.

Center for Energy Informatics vil udvikle en klimamodulmodel ud fra en model af casebygningen, udregninger af forbrugsprofiler samt den udviklede HVAC model. Klimamodulmodellen, simulationer og resultater bliver evalueret og der leveres en model og resultater for designparametrene, kontrol og test med: modeller til kalkulation af detaljeret forbrugsprofiler for brug, geografi og bygningstyper, parametre for kontrol og kapacitet, model for performance evaluering samt for rapportering omkring forudsigelser af design og performance.

Termisk og mekanisk design af PCM-modulets varmeveksler analyseres virtuelt, så forskellige designs effektivitet testes tidligt under realistiske forbrugsmønstre. Simulationsdata anvendes til udviklingen af den avancerede styring.

Styringen udvikles under anvendelse af den seneste forskning indenfor bygningers energisystemer og Smart Grid integration. Den udviklede teknologi integreres i en HVAC prototype der vil blive testet under realistiske driftsforhold.

NeGeV vil tilbyde HVAC-kunder en hidtil uset energieffektivitet og en optimeret driftsøkonomi ved Smart Grid-opkobling.


Projektperiode: 1. april 2018 - 31. marts 2021

Totalbudget: 15.012.344 kr.

Funding:
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP)

Projektleder:
Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet

Øvrige partnere:
Exhausto
Teknologisk Institut
Lodam (Blitzer Gorup)
Rubitherm

Energiteknologisk udvikling og demontration (EUDP)