Skip to main content
DA / EN

Aftagerpanelet for Turisme

Formål:

Aftagerpanelet fungerer som dialogskabende og kvalitetssikrende forum for MA i International Tourism and Leisure Management og European Master in Tourism Management ved Syddansk Universitet og drøfter spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne og det omgivende samfund.

  

Aftagerpanelet drøfter og rådgiver bl.a. ift.

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Aftagerpanelet dækker pr. 19. marts 2021 følgende uddannelser: MA i International Tourism and Leisure Management samt EMTM.

Aftagerpanelet nedsættes med en formand, som udpeges af panelets medlemmer. På aftagerpanelmøde d. 19. marts 2021 har aftagerpanelet udpeget Peter Laursen som formand i sin midte for højest en 5-årig periode.
Aftagerpanelet består af ca. 12-18 aftagerrepræsentanter/alumner, 4 VIP´ere.  Medlemmer til-og afgår løbende panelet. Dog bør der sigtes mod kontinuitet i panelets medlemsgruppe således, at der til enhver tid er erfarne og nye medlemmer repræsenteret samtidigt. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet består pr. 1. januar 2023 af følgende:

Aftagerrepræsentanter/alumner:

Stine Lea Jacobi, Realdania

Edvard Køhrsen, Slotssøbadet

Morten Damgaard Nielsen, Vejle kommune

Peter Saabye Simonsen, Nationalpark Vadehavet

Jacob R. Kirkegaard Larsen, Dansk Kyst- og Naturturisme

Lulu Anne Hansen, Sydvestjyske museer

Peter Laursen, (Formand)

Anna Porse Nielsen, Seismonaut A/S

Jane Hansen, tidligere UCL

Dorthe Skriver Bonderup, UCL
Lars Ramme Nielsen, Dansk Erhverv

Jannik Lorenzen, Klægager
Martin Perregaard-Bitsch, Destination Trekantområdet
Alexander Von Oettingen, UC Syd

 

VIP-repræsentanter:

 • Professor Janne Liburd
 • Professor Anne-Mette Hjalager
 • Lektor Kristof Tomej
 • Lektor Bodil Stilling Blichfeldt

Studenterrepræsentanter:

 • Christie Pierre Naaman

 

Der afholdes mellem 1 og 2 årlige møder. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Ovenstående kommissorium er godkendt af prodekanen d. 6. januar 2023, af Studienævnet for Design, Tourism & Cross Border Studies den 10. april 2019 samt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 17. januar 2023. Revideret 7. februar 2020. Revideret 26. september 2022.

 

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 31.01.2023