Skip to main content

Afholdte oplæg og præsentationer

Oplæg ved EduData 2019

SDU Analytics deltager i mange mødesammenhænge med oplæg om analyser, data, decision intelligence, udvikling af advanced analytics mv.

Vi har erfaringer med formidling både på store internationale konferencer og i one-to-one møder med eksempelvis en studieleder. Vores fokus er, at relevante data bliver anvendt hensigtsmæssigt.

På SDU afholder vi store åbne videndelingsmøder for alle ansatte på SDU om vores analyser, og vi holder altid gerne specialdesignede oplæg for eksternt besøgende samt SDU’s bestyrelse, direktion, fakultetsledelser, studieledere, studerende m.v.

Det er en naturlig del af vores virke at øge kendskabet til vores analyser i udviklingen af SDU’s samlede analytiske kapacitet. Vi prøver at styrke SDU's evne til at anvende data (data literacy) på alle niveauer i organisationen til fremme af flere databaserede beslutningsprocesser.

Desuden henter vi inspiration og videndeler i mange uformelle sammenhænge med analytikere fra andre uddannelsesinstitutioner i ind- og udland, og diverse analytiske konsulenthuse, samt med analytikere i meget forskellige brancher.

Vi deltager i relevante nationale og internationale fora og konferencer om udvikling af ledelsesinformation, der omhandler data om forskning, data om studerende, uddannelsesdata m.v.

Nedenfor er eksempler på de sammenhænge, hvor vi har delt vores viden.

Oplæg i 2023:

Head of Unitsmøde på Det Tekniske Fakultet
Oplæg om analytisk understøttelse på institutniveau
Gitte Rønholt Hvidt

En fremtid med data, AI og Erik
Oplæg hos KOMBIT på Digitaliseringsmessen 2023
Jacob Jensen

Det effektive analyseberedskab
Oplæg på KMD's strategiske netværksdag for kommunale ledere
Jacob Jensen

Perspektiver på datadrevet forretningsanalyse
Oplæg for Norlys Costumer Insights
Jacob Jensen

Årsmøde Lungemedicinsk afdeling
Oplæg omkring forskningsimpact og forskningsindikatorer
Gitte Rønholt Hvidt

Hvilken værdi kan data give os, med respekt for metodevalg, dataetik og legalitet?
Oplæg på AEU GDPR seminar
Jacob Jensen

Institutledermøde på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Præsentation af Department Analysis on Research Metrics
Gitte Rønholt Hvidt

Netværksmøde for nye forskerstøttemedarbejdere
Oplæg om analytisk understøttelse vedr. forskningsfinansiering
Gitte Rønholt Hvidt

Institutledermøde på Det Tekniske Fakultet
Præsentation af Department Analysis on Research Metrics
Randi Rohde og Gitte Rønholt Hvidt

Institutledermøde på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Præsentation af Department Analysis on Research Metrics
Randi Rohde og Gitte Rønholt Hvidt

Vejle Kommune BI-netværksdag
Oplæg om trends indenfor ledelsesinformation
Jacob Jensen

Københavns Professionshøjskole
Oplæg om SDU Analytics' organisering samt data setup og opgaver
Bruno Mølgaard Geertsen

IMADA FUTURE
Oplæg om at bruge sine imada-kompetencer som analytiker
Randi Rohde og Christina Damgaard Johansen

IMADA FUTURE karrieremesse
Præsentation af SDU Analytics i et data science perspektiv
Stand bemandet med Kirsten Timm, Stine Gregersen, Randi Rohde, Christina Damgaard Johansen

STUDIEVALG DANMARK
Oplæg om ledelse med data
Jacob Jensen

 

Oplæg i 2022:

Brugen af LinkedIn som fagprofessionel
Oplæg i Videnbyen for SDU RIO
Jacob Jensen

Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Oplæg om datavisualisering
Bruno Mølgaard Geertsen

Oplæg for ledelse på DTU
Udvikling af analytiske beredskab
Gitte Rønholt Hvidt & Jacob Jensen

Oplæg på Årsseminar for HF & VUC, Nyborg
Nysgerrig på data til decision intelligence
Jacob Jensen

Vidensdeling med Praktiserende Lægers Organisation
PLO på besøg i SDU Analytics
Diverse oplæg:  Emilie, Agner, Pernille, Christina, Randi, Gitte & Jacob

Det Lokale Akademikerforum, Odense Kommune
Oplæg om dimittendanalyser vedr. beskæftigelse, ifm. dataudvekslingsaftale mellem SDU og Odense Kommune
Agner H. Schibler  Emilie Lemming Müller, i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Digitalisering  Data

Erhvervspraktikant fra 9.klasse
Skoleelev i praktik som analytiker
Alle analytikere bidrog til praktikugen

Videndeling med Vejdirektoratet
Datatyper og udvikling af BI
Agner, Bruno & Jacob

Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Oplæg om SDU Analytics og erfaringsudveksling
Bruno Mølgaard Geertsen

HK's messe Fag & Fremtid
Datavisualisering er som at fortælle en historie
To oplæg ved Jacob Jensen

UC Professionshøjskole VIA på Besøg i SDU Analytics om udvikling af analytisk beredskab
Vært: Jacob Jensen

Det årlige ligestillingsseminar i netværket GEAR:DK
Oplæg om dataunderstøttelse af SDU's ligestillingsarbejde
Bruno Mølgaard Geertsen

Målcamp2 Målkompasset, Aarhus Kommune
Oplæg om at lede opad med data, og at række ud med data til hele organisationen, samt refleksioner om dataetik
Jacob Jensen

De sundhedsadministrative netværksdag
Oplæg om nye vidensbehov
Jacob Jensen

AEU Studienøgletalsseminar
Præsentation af projekt advanced analytics
Jacob Jensen

Learning Analytics Netværk
SDU Analytics vært for fysisk netværksdag
Bruno Mølgaard Geertsen

Learning Analytics Netværk
Præsentation af dataetisk kanvas
Jacob Jensen

Videndeling med Copenhagen Business School (Biblioteket)
Dialog om datakilder og SDU Analytics tilgang til ledelsesinformation på forskningsområdet
Gitte Rønholt Hvidt

Karrieremesse IMADA FUTURE
Præsentation af SDU Analytics i et data science perspektiv
Christina Damgaard Pedersen, Bruno M. Geertsen, Jacob Jensen

Dimittenddata – nye perspektiver?
Dialogmøde med vejledere fra RIO
Agner H. Schibler og Jacob Jensen

Datadrevet beslutningstagning og ledelse
Oplæg på F5 Netværksmøde om topledelse – digitalisering.
Jacob Jensen

Strategisk anvendelse af data
Oplæg på netværksmøde mellem Odense Central Bibliotek og Vejle Bibliotek
Jacob Jensen

Perspektiver på dataliteracy
Oplæg på Tandlægeforeningens sundhedsøkonomiske netværk
Jacob Jensen

 

Oplæg i 2021:

Ledelsesinformation: Datavisualisering og forskningsanalyser på SDU
Oplæg ved SDU's Forskerstøttes netværksarrangement
Bruno Mølgaard Geertsen og Gitte Rønholt Hvidt

Hvad kan og vil vi med data som ledelsesinformation?
Oplæg for KOLD College ledergruppe
Jacob Jensen

Oplæg på Akademiuddannelse, UCL, Analyse og metode
Maria Tværgaard og Jacob Jensen

Dataforståelse for ikke-analytikere
Formiddagssession for studieadministrative medarbejdere ved SDU
Jacob Jensen

Hvordan får vi data bragt bedre til bordet i beslutningsprocesser
Online oplæg for Kontoret for Forretningsanalyse og Udvikling, Udlændingestyrelsen
Jacob Jensen

Den studieadministrative uddannelse
Oplæg om økonomi og budgetmodeller
Henrik Bahne

UFM's Center for Økonomi og Analyse, på SIMAC i Svendborg
Oplæg om SDU Analytics' arbejde med decision intelligence
Bruno Mølgaard Geertsen

Konference og paneldebat
AU BSS Digital2021
Hvis datadrevet ledelse er svaret, hvad er så spørgsmålene?
Jacob Jensen

DIS Abroad
Oplæg på bestyrelsesseminar
A Broader perspective on data
Jacob Jensen

Institutledermøde, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Oplæg om uddannelsesdata
Jacob Jensen

National Learning Analytics Network, Copenhagen
Prototyping Student App with students
Bruno M. Geertsen

PURE brugerdagene 2021
Online Konferenceoplæg: Strategisk ledelsesinformation på forskningsområdet
Gitte Rønholt Hvidt

Perspektiver på læringsdata og dataetik
Oplæg for Studerendes Akkrediteringsråd
Danmarks Akkrediteringsinstitution
Jacob Jensen

Læringsdata – praksiserfaringer om øget brug af data
Oplæg på webinar afholdt af DI Digital og Tænketanken DEA
Jacob Jensen

Digital Didaktisk Transformation af EUD, Center for it i undervisningen
Oplæg om læringsdata: Datadrevne beslutningsprocesser og data literacy
Jacob Jensen

KL's virtuelle netværk for dataanalyse og BI
Webinar: Datavisualisering som den dobbelte disciplin, der forbinder data til beslutningsprocesser
Jacob Jensen

Webinar - Optakt til YERUN Staff Days
Oplæg om internationale rakings, bæredygtighed og verdensmål
Emilie Lemming Müller

Virtuelt BI-netværksarrangement
AEU (Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte)
Paneldebat, Jacob Jensen

Økonomistyrelsens BI-netværk for BI-specialister
Oplæg om udvikling af ledelsesinformation
Jacob Jensen

Videndeling med Region Hovedstaden (Center for HR & Uddannelse, Datadrevet HR og Rapportering)
Dialog om prædiktionsarbejde
Jacob Jensen

 

Podcast deltagelse i 2021:

Green Alsions podcast ”Green Visions - Green Ideas”
Global Green University Ranking: SDU ranks high
Emilie Lemming Müller
Lyt her

 

Oplæg i 2020:

Videndeling med Region Sjælland og Region Hovedstaden
Oplæg: Forsknings Impact, Forskningsmæssig ledelsesinformation samt brug af API
Adam Peder Wie Gaarslev og Gitte Rønholt Hvidt

Ledelsen på Aarhus Universitet
Oplæg: Om SDU Analytics
Jacob Jensen med Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind

Guest lecture for master students at Digital Humanities, SDU
Use of data for the benefit of the organization, case: SDU Analytics
Jacob Jensen

KL’s Datakonference for danske kommuner
Oplæg: From Data to Decision Intelligence
Jacob Jensen

Oplæg om datavisualisering af ledelsesinformation
Besøg fra analytikere på tværs af UFM
Bruno Mølgaard Geertsen & Jacob Jensen

Naturvidenskab fakultets ledelsesgruppe og kommunikationsafdeling
Oplæg: Præsentation af SDG-analyser
Jacob Jensen

Online Webinar via Zoom (klik og se optagelsen)
Oplæg: Præsentation af SDU Analytics og diverse analyser
Jacob Jensen

Videndeling med Kommerciel direktør hos Mogens Daarbak A/S
Oplæg: Datavisualisering og værktøjer til effektiv ledelsesinformation
Gitte Rønholt Hvidt

Online videndelingsmøde med DTU HR afdeling
Oplæg: Datavisualisering til effektiv ledelsesinformation
Bruno Mølgaard Geertsen, Gitte Rønholt Hvidt

Onlinemøde med repræsentant for Danske Bank - Wealth Management
Oplæg: Decision Intelligence, effektiv datavisualisering og programmeringssprog
Gitte Rønholt Hvidt

Online møde med campus Slagelse
Oplæg: Data og analyser – hvad er behovet lokalt?
Jacob Jensen

Studieledermøde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU, Odense).
Oplæg: Decision Intelligence
Jacob Jensen

Magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse (Aarhus Kommune). 
Oplæg: Decision Intelligence, Analytics & Datavisualisering
Jacob Jensen

Møde mellem fynske gymnasierektorer og dekaner ved SDU (Odense)
Oplæg: Fremskrivning og prognoser for udviklingen i elevgrundlag i det fynske område
Jacob Jensen

Dialogmøde, Trekantområdet (Kolding)
Oplæg: En attraktiv uddannelsesregion?
Jacob Jensen (med dekan Simon Møberg Torp)

Videndelingsdag på Roskilde Universitet (RUC)
Oplæg for RUC BI & Analytics netværksgruppe
Bruno Mølgaard Geertsen, Gitte Rønholt Hvidt, Jacob Jensen

 

Oplæg i 2019:

Trekantområdets Uddannelsesråd (Kolding)
Oplæg: Analyser af uddannelsesinstitutioner i Trekantsområdet m.v.
Bruno Mølgaard Geertsen og Jacob Jensen

Konference, Den datadrevne uddannelsesinstitution, Inspari (Hvidovre)
Oplæg: Data til ledelsesinformation, barrierer og potentialer.
Jacob Jensen

Seminar, Akkrediteringsinstitutionen (København) 
Oplæg: Data - fra deskriptiv dokumentation til prædiktive analyser. 
Jacob Jensen

Erhvervsseminar, EnergiFyn (Odense) 
Oplæg: Smart brug af data 
Jacob Jensen

Årskonference, Dansk Evaluerings Selskab (Kolding)
Oplæg: Datavisualisering til effektiv ledelsesinformation 
Jacob Jensen

EduData Summit, British Museum (London) 
Oplæg: Udvikling af analytics til datadrevet ledelse 
Jacob Jensen

Learning Analytics Netværk, Akkrediteringsinstitutionen (København) 
Oplæg: Projekt Advanced Analytics 
Bruno Mølgaard Geertsen & Jacob Jensen

Learning Analytics, Nordfyns Gymnasium (Fyn) 
Oplæg: Anvendelse af uddannelsesdata
Jacob Jensen

 

Podcast deltagelse i 2019:

Mimer, sæson 1, episode 2:
Hvordan arbejder man strategisk med data?
Jacob Jensen
Lyt her

Dataklubben, sæson 1, episode 3:
Ro på farveladen, der er datavisualisering på skemaet?
Jacob Jensen
Lyt her

 

Oplæg i 2018:

Seminar, DTU (København)
Oplæg: Design af strategisk ledelsesinformation
Bruno Mølgaard Geertsen & Gitte Rønholdt Hvidt

Seminar, Rigspolitiet (Fyn)
Oplæg: Design af strategisk ledelsesinformation
Bruno Mølgaard Geertsen & Gitte Rønholdt Hvidt

Datafestival, University of Huddersfield (Huddersfield)
Oplæg: Project Advanced Analytics
Bruno Mølgaard Geertsen

BenchTech, KTH Royal Institute of Technology (Stockholm)
Oplæg: Design af strategisk ledelsesinformation
Bruno Mølgaard Geertsen & Gitte Rønholdt Hvidt

EduData Summit, MIT (Boston)
Oplæg: Design af strategisk ledelsesinformation
Bruno Mølgaard Geertsen & Jacob Jensen

Kontakt
Hvis du ønsker et oplæg fra SDU Analytics, kontakt venligst chefsekretær Maria Tværgaard på telefon: 6550 1029 eller mail.

SDU Analytics

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 22.08.2023