Skip to main content

SDU har et strategisk mål om at blive digital frontløber i den danske uddannelsessektor, og vi er ambitiøse i et internationalt perspektiv, når det gælder udviklingen af advanced analytics.

Arbejdsmarkedet er på mange områder på vej med digitale løsninger, hvor big data og kunstig intelligens indgår. Internationalt ser man datadreven learning analytics vinde frem som disciplin.

Flere danske uddannelsesinstitutioner eksperimenterer i disse år med at indføre learning analytics og advanced analytics, som en del af det analytiske beredskab og som ledelsesinformation.

SDU Analytics etablerer derfor i januar 2020 et innovativt udviklingsmiljø for SDU’s studerende: Student Analytics Lab.

Her vil SDU Analytics give universitetets studerende mulighed for at anvende advanced analytics til:

 • Udvikling af digitale ”student-to-student” løsninger.
  I første omgang skal der udvikles et selvmonitorering redskab til studerende. Løsningen skal skabe overblik og fungerer som digital hjælp undervejs i studierne.
  Til en start skal der i 2020 udvikles en prototype til test på udvalgte uddannelser, senere hen er det ambitionen at løsningen skaleres til at dække alle studerende, der ønsker at benytte løsningen.
  Der er store frihedsgrader i forhold til hvordan løsningen udvikles og hvad løsningen kan rumme, men samlet set skal løsningen til studerendes selvmonitorering respektere både forretningsmæssige, juridiske og etiske forhold.
  Til dette ansættes studentermedhjælpere.

 • Anvendelse af advanced analytics til bachelor- og specialeprojekter, med henblik på at frembringe ny viden, afprøve nye analysemetoder m.v. i samarbejde med underviserne på fakulteterne.
  Tanken er, at de studerende får muligheder for at benytte SDU data eller SDU relaterede data til deres bachelor- og specialeprojekter med respekt for både forretningsmæssige, juridiske og etiske forhold.

Student Analytics Lab er en del af projekt Advanced Analytics, der forløber 2018 – 2021.

For mere information om Student Analytics Lab kontakt analysechef Jacob Jensen på e-mail.

 
Advanced Analytics

SDU Analytics

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 04.11.2021