Skip to main content

Som led i Projekt Avanced Analytics 2018 – 2021 havde SDU Analytics et Student Analytics Lab, hvor studerende kunne dyrke analytisk innovation.

Denne del af projektet er lukket ned, men de gode erfaringer lever videre i det omfang at studerende henvender sig for at være i praktik i SDU Analytics.

 

Undervejs i projektet har der blandt andet været følgende eksperimenter:

2019-2020: Student-to-Student. To studerende udviklede prototype til mobilapplikation med diverse features til studiestøtte ud fra et studenterperspektiv.

Prototypen fik stor ros af direktionen, men er efterfølgende lagt i dvale i IT-udviklingsportelføljen, da der udestår en del afklaringer ved et eventuelt driftssetup.

 

2020: En studerende udførte sig BA Projekt i SDU Analytics med en analyse af fem forskellige maskinlæringsmodeller til prædiktion af frafald.

Bachelorprojektet vandt prisen som årets bachelorprojekt på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Dette projekt perspektiverede hovedsporet om prædiktion i Projekt Advanced Analytics.

 

2020: En studerende udviklede en prototype for at fremvise Danske Universiteters nøgletal som brugervenlig datavisualisering af benchmark i en mobilapplikation.

Det var en del af en praktikophold i forbindelse med Data Science uddannelsen på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Dette projekt gav os en hel del vigtige indsigter i de overvejelser, der skal gøres, når forholdsvis komplekse forhold skal præsenteres komprimeret i mobilformat.

 

2021: En studerende havde praktikophold og udviklede et analysekoncept til at søge sammenhæng mellem omtale på sociale medier (Twitter) og citationer målt som klassisk akademisk bibliometri.

Dette projekt gav os de første erfaringer med SoMe-data i forhold til et perspektiv på forskningsformidling som societal impact.

 

2021: To studerende udviklede visualisering af Danske Universiteters nøgletal for SDU som dashboard, herunder erfaringer med udvikling af webscrapping.

Løsningen er i drift på openanalytics

 
Advanced Analytics

SDU Analytics

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 06.10.2023